Radvanský ArturNarozen: 24.11.1921, Radvanice
Zemřel: 1.11.2009, Praha

Čestný občan in memoriam, 13.2.2014

A. Radvanský se narodil v židovské rodině.
Jeho otec se jmenoval Marek Thüeberger. Narodil se v Jawiszovicích v Polských Beskydách v roce 1888.

V roce 1939 byl vyhozen z gymnázia, protože tam jako Žid nesměl chodit.
Emigranti z Německa utíkali do Československa. Pomáhal jim utéct přes hranice Protektorátu Čechy a Morava.
Byl zatčen gestapem i se svým otcem. Ten o jeho aktivitách vůbec nevěděl.


Přežil šest nacistických koncentračních táborů:
1939 vězení Ostrava a Rawitsch
1939 koncentrační tábor Buchenwald
1942 koncentrační tábor Ravensbrueck,
1942 koncentrační tábor Sachsenhausen
1942 koncentrační tábor Osvětim
1945 koncentrační tábor Mauthausen a Ebensee

Po válce zjistil, že celá jeho rodina zahynula.


Byl ve Svazu bojovníků za svobodu a odborář. Od roku 1946 dělal přednášky o holocaustu.

V roce 1946 se oženil se Slovenkou Alžbětou Kürti (* 1918), kterou dříve potkal v Auschwitzu (koncentrační tábor v Polsku).
Ta později těžce onemocněla.

Zdroj: centropa.org
Artur se svou matkou
(Zdroj: centropa.org)
Foto z roku asi 194
A.Radvanský a A.Kürti
foto z roku asi 1946
A. Radvanský s dcerou Aničkou
foto z roku 1950

V roce 1951 dostudoval VŠCHT. Po studiu nastoupil do Akademie věd, kde pracoval jako chemik. Zde pracoval do roku 1977.

“ V roce 1954 nebo 1955 jsem si změnil jméno Thüeberger na Radvanský, protože jsem už nechtěl mít německé jméno. Jméno Radvanský jsem vybral podle Radvanic, kde jsem se narodil a prožil dětství. „
(A. Radvanský, centropa.org)

Narodila se dcera Anička a v roce 1956 syn Jirka.
V roce 1977 se přestěhovali do Prahy-Suchdola.

V roce 1979 stal jsem se tajemníkem židovských obcí v Čechách a na Moravě. Tuto práci vykonával do roku 1984.
V tomto roce odmítl spolupráci s StB. Kvůli tomu už nemohl dál vykonávat funkci tajemníka.

Revoluci v roce 1989 přivítal s nadšením. Byl činný v Nadaci Terezínská iniciativa, založenou v roce 1993.

V roce 2007 vyšla jeho kniha „A přece jsem přežil.“


VIDEO

témazdrojčas
A. R. vzpomíná na převádění na Ostravskumoderní-dějiny.cz0:04:49

Městskou částí Praha-Suchdol mu bylo uděleno 13.2.2014 čestné občanství in memoriam..
Pozvánka
Sázení stromů čestným občanům


ZDROJE:
Rozhovor s A.Radvanským o své životní historii
Židovská historie  centropa.org
Mengele mi vykal a říkal: Prosím   iDnes.cz, 28. září 2007,MF DNES, Ondřej Šťastný


Z uvedených zdrojů sestavil: J. Jánský, 11/ 2016

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.