Nástup KSČ

Zpět-seznam události

Ve volbách v srpnu 1946 dostali v Suchdole komunisté 52 % hlasů.

To má vliv na zastoupení v MNV.

Koncem roku 1947 dochází i mezi suchdolskými politickými stranami k ostrým střetům.
Kam bude směřovat vývoj republiky ? Sovětský svaz versus demokracie ?

27.2.1948 se utvořil v obci Akční národní výbor (AV). (Předseda Jan Brejla).

Akční výbor se začíná zbavovat nepohodlných lidí.

Všech funkcí v zastupitelstvu byli zbaveni příslušníci Československé strany národně socialistické.
Museli ihned odstranit veškerá oznámení ve svých vývěsních skříňkách.
Bylo jim zabaveno auto.
AV požádal dále o úplnou likvidaci Československé strany národně socialistické.

Ze zastupitelstva byli odvoláni též člen Čsl. strany sociálně demokratické a Čsl. strany lidové.

Bylo doplněno členy KSČ.

AV nařídil bytové komisi, aby do 48 hodin obsadil všechny nadměrné byty v obci.


Zpracoval: J. J., 3/2016