Místo prvního stavení na Suchdole


Založení dvora

Akademik, doc. PhDr. Jaroslav Böhm (1901–1962)
český archeolog“.

„Je možno bezpečně určit, že dvůr, jako jádro pozdější obce, byl založen v období 950-970 n. l.“

Kdy a kým založen, není známo.
V 10. století n.l. byl již dvorec v majetku Přemyslovců.


Co předcházelo

Z nejstarších listin z 11. století n.l. je patrné, že území Suchdola bylo součástí rozsáhlého listnatého lesa zvaného Liboca. Patřil knížecí rodině Přemyslovců. Tento název se udržel dodnes v místním názvu Liboc. Tento les zabíral území Kozích hřbetů, Výhledů, Budovce, Sedlce, Roztok, Levého Hradce.

Amatérský odhad plochy lesa Luboca podle knihy
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Ladislav Navrátil
J. Jánský

Hemžil se lovnou i divokou zvěří, byl knížecí přemyslovskou honitbou. Přes les vedla cesta z pražského hradu na Levý Hradec, který byl ve své době správním, náboženským i politickým centrem pro oblast středních Čech.

Na základě těchto skutečností vznikl Suchdol. Levohradečtí lovci si zde zřídili loveckou chatrč, srub, úschovnu nalovené zvěře.

Chatrč se postupně měnila, byla přestavěna na myslivnu. Byl to zárodek budoucí vesnice Suchi dol.

V době Marie Terezie došlo v roce 1770 k prvému číslování domů. Doposud se domy označovaly podle majitele.  Ač toto stavení bylo starší, dostalo číslo popisné 2, statek číslo 1.


V dnešní době

Lokalita v roce 2021
Foto J. Jánský

Zdroje:
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Ladislav Navrátil , 1964
Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech, H. Bínová, J. Jánský, B. Sommer, 2021

Zpracoval: J. Jánský, 1/2022

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.