Malý František

Zpět—seznam čestní občané

Narozen: 16.9.1929 v Suchdole
Zemřel: 11.3.2008

Elektrikář
Člen sboru dobrovolných hasičů
Rychtář obce baráčníků
Čestný občan in memoriam


Fotografie z rodinného archivu Aleny Chábové (rozená Malá) a použity s jejím svolením.

Dětství

Rodiče Františka M.
Josef (1897), Marie (1904)
V sokole
X. všesokolský slet, 22.7.1938
F.M. zcela vpravo
Školák František
v roce asi 1939
Výroční vysvědčení
škola v Lysolajích
1943

Vojna

F.M. s matkou Marií
Tyršův odznak zdatnosti, 1951

Svatba—rodina

Rodina Malých
Fr. Malý

AKTIVITY

Baráčníci

V roce 1972 byl rychtářem obce baráčnické.
Vyzdobil kroniku baráčníků krásnými kresbami.

Podívejte se na všechny jeho kresby v kronice


 Sbor dobrovolných hasičů

František Malý byl za svoji činnost oceněn mnoha cenami.

Medaile za zásluhy
21.12.1982

Doklad

Medaile za mimořádné zásluhy
7.2.1994

Doklad

Medaile zasloužilý hasič
prosinec 1999

Dekret člena aktivu ZH

Odznak sv. Floriana
1.9.2000

Titul
Zasloužilý hasič
prosinec 1999

Předávání vyznamenání
Zasloužilý hasič, prosinec 1999
Vpravo jeho vnuk.


Po jeho úmrtí se SDH rozhodl pořádat každý rok Memoriál Františka Malého.
První ročník se konal 4.10.2008.

19.6.2018 bylo Františkovi Malému uděleno čestné občanství in memoriam.   


ZDROJE:
Rodinný archiv
MČ Praha Suchdol
SDH Praha-Suchdol

ODKAZY:
Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole


Zpracoval: J. Jánský, 8/2018