Lékaři

Zpět—osobnosti


1931

MUDr Salich
V roce 1931 měl ordinaci v budově nové školy.
Téhož roku odešel.

MUDr Gončarenko
Ordinoval na Budovci v ulici Budovcova č.p. 213/ 30 (u Flérů).
Jen v roce 1931. Pak ze Suchdola odešel. (Možná předám sovětské moci ?).


1932-1936

MUDr Weinstein—Po odchodu lékařů Salicha a Gončarenka dosadila okresní men.pojišťovna do obce svého lékaře MUDr Weinsteina.
Měl ordinaci u Altmanů v Budovcově ulici č.p. 345/ 4.
Postavil si potom vedle, v ulici Suchdolská č.p.480/ 25, „Dům zdraví“. Zde ale nepůsobil dlouho. Vzhledem k situaci odešel v roce 1936 s celou rodinou do Ameriky.

Budova bývalého Domu zdraví

MUDr Ungárová—zubní lékařka Ordinace na Budovci, „Dům zdraví“, cca od roku 1934.
Později ve Vysokoškolské ulici do 50-tých let.


1936-1945

MUDr František Kumpošt—gynekolog, ordinoval na Budovci, „Dům zdraví“ (Suchdolská ul. č.p.480).
Dům vlastnil Dr. Weinstein, který jej prodal MUDr Kumpoštovi. Ten zde byl od roku 1936 do roku 1945.
Za německé okupace ilegálně ošetřoval a léčil také uprchlé vězně z transportů. Vzhledem k zdravotnímu stavu na jeho místo nastoupil jeho zeť MUDr Flanderka.

1941

Zakoupení sanitního vozu.

1951-1959

Zřízeno v pronájmu zdravotnické středisko v přízemí obytné části domu Kamýcká č.p.738,
objekt firmy Josefa Kocoura (*1893), továrna na holící čepelky.

Odborný lékař vnitřních chorob.
MUDr. Vítězslav Síba
   pí Šťastná—odborná sestra
   pí Uhrová—administrace
   V. Koutecký—sanitní auto

Zubní oddělení
MUDr Jandžura—stomatolog
    František Pečený—dentista
    pí Pečená—instrumentářka

Gynekolog
MUDr Bohuslavický
Poradenská služba pro těhotné a ženské nemoci.

Lékárna.
PhDr Koháčková

Dětská poradna
Umístěna v suterénu základní školy M. Alše.


1957

Dětské oddělení
MUDr Hořčičková
Školní lékařka.


1960-1969

Dětské oddělení
Umístěno v 1. patře nad požární zbrojnicí v objektu za MNV.

1968 Na VŠZ zřízeno zdravotní středisko pro zaměstnance VŠZ.
MUDr Zavadilová


1970-1979

9.3.1970—Otevřeno zubní oddělení na VŠZ.

MUDr Ludmila Štěpinová—dětská lékařka
    Alena Šetinová—dětská sestra

(Foto poskytla MUDr R.Glosová)
MUDr Ludmila Štěpinová, 1977

Komentář  (Fr. Cinger)


1973—Rozšíření zdravotního střediska v Kamýcké ulici č.p.738.

MUDr Ivan Lazák—obvodní lékař
    Božena Nosková—sestra

(Foto poskytla Z. Kučerová)
MUDr. Ivan Lazák

MUDr B. Kourová—zubní lékařka

1.4.1976—Zdravotní středisko Kamýcká č.p.738
Předáno k užívání po adaptaci původních výrobních prostor firmy J. Kocoura.
V tomto roce rodina J. K. nedobrovolně vystěhována.

1.6.1977—V 1.patře otevřena dětská poradna.

Zdravotní středisko—VŠZ


(Foto poskytla MUDr R.Glosová)
Původní budova zdravotního střediska VŠZ


1972-2010—MUDr Runa Glosová—zubní lékařka
Léčila pracovníky VŠZ a část obyvatel Suchdola.

(Foto poskytla MUDr R. Glosová)
MUDr R. Glosová, 1977
(Foto poskytla MUDr R. Glosová)
Jana Neradová-sestra

1978 MUDr Marian Hošek—zubní lékař
   Věra Kotová—sestra

(Foto poskytl B.S.)
MUDr Marian Hošek

MUDr Demko—zubní lékař
    Jana Neradová—sestra

MUDr Zdena Neudörflová– obvodní lékařka
    Hana Vančurová – sestra

(Foto poskytla MUDr R.Glosová)
MUDr Zdena Neudörflová, 1977

MUDr Helena Šmakalová– dětská lékařka
Ordinovala v Kamýcké ulici minimálně do roku 2011.

MUDr Jiřina Mayerová– praktický lékař

Paní Bartošová—sestra

FOTOGALERIE:
Fotogalerie lékaři

ZDROJE:
Obecní kronika
MČ Praha Suchdol
MUDr Runa Glosová
doplnila: B.Sommerová


Zpracoval: J. J., aktualizace: 7/ 2019

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.