Kutálek Jan


Narozen: 20. 7. 1917, Praha
Zemřel: 28. 5. 1987, Praha
Výtvarník, sochař (Foto Jan Vaniš, 1982)

Narodil se 20. 7. 1917 v Praze – Nuslích a zemřel 28. května 1987 v Praze.
Český výtvarník – sochař, známý coby originální tvůrce keramických plastik a sošek, jenž jsou inspirovány především českou lidovou slovesností i bájeslovím.
V mládí studoval soukromě malířství, sochařství vystudoval na AVU u profesora Karla Pokorného.
Jeho dílo je charakteristické neobvyklou hravostí, nevšední poezií a je obdařeno zvláštním pohádkovým kouzlem. Všechny jeho smyšlené postavičky dostaly od svého autora do vínku i své krásně poetické české jméno.
(Citace z www.galerie-narodni.cz)


Jan Kutálek v Suchdole

Jan Kutálek měl již ve  40. letech minulého století  svůj ateliér na Suchdole, v Kamýcké ulici č. 87.

Působil rovněž v místním loutkovém divadle jako autor loutek a dekorací.
V roce 1948 byl zvolen místopředsedou nově vzniklého spolku Loutková scéna Suchdol u Prahy.
Spolek ovšem v roce 1954 zanikl a jeho majetek byl převeden na  Osvětovou besedu v Suchdole, není známo, zda součástí inventáře byly i loutky vyrobené panem Kutálkem.

Předpokládáme, že někdy v té době Jan Kutálek Suchdol opustil a trvale se usídlil v Praze.


Snacha Jana Kutálka, které se stará o jeho odkaz, uvádí:

Děda totiž na minulost nedbal, mluvil o ní minimálně a byl, pokud jde o fakta a dokumenty, značně nesystematický. Takže ani v monografii nejsou další údaje.
Chodili tam (Suchdol)za ním jeho tehdejší známí a kamarádi, F.Hrubín, V. Nezval, G. Včelička, herci M. Vášová, V. Fabiánová, B. Záhorský, Fr. Tichý,
L. Jiřincová a další.
Pamětnice potvrzovala, že tam bývalo veselo.

Z té doby pochází také jedna fotografie, vznikla za války v době, kdy děda dodělal keramické šachy, které se těšily zájmu tisku.
Jednou přišli šachy fotit bez ohlášení, takže člověk, kterého děda v atelieru schovával, se nestačil uklidit do prostoru za keramickou pec.
Na fotce předstírají hru a ten člověk si zakrývá tvář.
Když jsem se zeptala, kdo to byl, děda to odbyl jen větou:“…kdyby to prasklo, tak tu už nejsme oba“.

Ze Suchdola děda přesídlil na Jarov, do zrušené malé slévárny barevných kovů. Dneska je zbouraná a stojí tam poměrně ohavný panelák.

Vchod do domu v Kamýcké ulici
Hra v šachy s keramickými figurkami

Vernisáž výstavy Nebe, peklo, ráj, 2.12.2016 v Suchdole

Jan Kutálek (1917-2017) Článek v SL 4/19876 o výstavě, Dana Kutálková


Ukázky keramiky J. Kutálka v držení Suchdoláků

Spolupracovali: P. Wendelová, B. Sommer, J. Jánský


ODKAZY:
Jan Kutalek  Díla keramika Jana Kutálka stále žijí…

ZDROJE:
Rodinný archiv D. Kutálkové
Pamětníci


Pro web zpracoval: J. Jánský, 4/ 2021

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.