Knihovna

Zpět—kultura seznam


1900– založení první spolkové knihovny v Suchdole.
Založil ji spolek Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost.
Knihovníkem byl Josef Procházka.

V roce 1958—knihovníkem p. Parma

V roce 1959—knihovníkem učitel Josef Mika.

Josef Mika

V roce 1960
Počet knih 7 083 svazku.
Počet čtenářů 318, toho 118 byla mládež.

V roce 1973
Pčet svazků 11 639 .
Počet čtenářů 400.

V roce 1974
Počet svazků 12 299 .
Počet čtenářů 338, z toho 142 mládež.
Počet návštěvníků za rok 2 688 osob.

Knihovnu vede stále Josef Mika s pomocným knihovníkem Emanuelem Svěrákem.
Pomáhali Karolima Miková, Vladimír Mika, ing. D. Dočekalová, Jiří Nosek, Zdeněk Otčenášek.

Karolina Miková

V roce 1975 počet svazků 12 509.


ZDROJE:
Obecní kronika


Zpracoval: J. Jánský, 5/2016