Kino

Zpět—kultura seznam


Do kina se nejdříve chodilo do Podbaby.

V září 1933 získává T.J. Sokol Suchdol kinolicenci. 

V roce 1934 se v sokolovně slavnostně zahájilo promítáním zvukového filmu „Písničkář“ (o Karlu Hašlerovi).


(Foto poskytl P.Hejl
budova bývalého kina
(Foto poskytl P.Hejl
budova bývalého kina

Z bývalého hostince U Hálků (budova postavena v roce 1880), později zvaná U Šíchů, byl přebudován sál na biograf.
Otevřen 30.12.1953.

Byl promítán barevný film „Měsíc nad řekou“.


Zaměstanci kina, rok neudán
zleva: pí Menclová, Václav Matyásko, Karla Maudrová, Alois Kýček
Foto poskytl J. Kýček


1.4.1957
Kino přechází do správy MNV.

V roce 1959
V kině uspořádáno celkem 336 filmových představení.
Návštěvnost 41 950 diváků.

filmypočet představenípočet diváků
české12315 905
sovětské707 493
lid.dem.země556 268
kapitalistické8812 284

V roce 1966
Přebudováno na širokoúhlé kino.

V roce 1970
Instalováno ustřední topení.


Foto poskytla Z. Kučerová
Programový plakát z roku 1972

V roce 1975
Vedoucí kina p.Pajma.
Návštěvnost neuspokojující.
Budova byla poškozena požárem.

V roce 1979
Místní kino chce převzít do své správy Filmový podnik Praha.
MNV souhlasí, ale jen s tím, že provoz kina nebude přerušen.

V roce 1980
30.listopadu odchází do důchodu Josef Pajma a Anna Pajmová. V kine pracovali 25.let.
Jeho zásluhou bylo zřízení širokoúhlého plátna (1966).

V roce 1981
Novým vedoucím kina je Miroslav Vašíček.
Jeho žena, Soňa Vašíčková jako zaměstnanec kina.
Toto vykonávali ve vedlejším pracovním poměru.

Na podzim 1987
Zahájeny rekonstrukční práce na budově, která byla stará již 100 let.

V roce 1989
Vedoucím kina ing. Miroslav Přikryl.
Probíhá další renovace budovy.
Přesto malá návštěvnost:
    představení – 170
    návštěva – 8 321 osob
    odpadlo – 21 představení -málo diváků

Zřízen Klub náročného diváka. Předseda Zdeněk Mondok.
    představení – 8
    návštěva- 401 osoba

ZDROJE:
obecní kronika
SOkA Praha-západ pamětníci


Zpracoval: J. Jánský, 12/ 2016