I. světová válka 1914-1918

Zpět-seznam události


26.7.1914 vyhlášena částečná mobilizace.    Vyhláška (vhu.cz)
31.7.1914 vyhlášena všeobecná mobilizace.  Vyhláška (vhu.cz)


Do války odešlo celkem suchdolských 134 občanů.
Z nich 13 přešlo do československých legií. Dva legionáři padli, Václav Hlaveš a František Krátký.


JMÉNA NA PAMĚTNÍ DESCE

Později měl být postaven pomník na památku těmto obětem.

Byla uspořádaná sbírka.
Památní kniha dárců z roku 1920 (SOkA-Praha-západ)

Peníze byly ale použity na nákup pozemku pro novou základní školu.
Místo toho byla jejich jména vyryta do dvou mramorových desek, umístěných v nové Masarykově obecné škole.

Pamětní deska obětem I. světové války

Beran Josef František
Čížek Václav
Doucha Josef
Falber František
Hlaveš Václav   (legie)
Chaluš František
Jalovec Matěj
Kadlec Václav
Kahábek Karel
Klouda Karel
Krajský Antonín
Krátký František
Kučera Bohumil
Laštovka Václav

Nevěděl Karel
Novák Ferdinand
Palas Jan
Procházka Josef
Prkno Václav
Sadílek Antonín
Šenfeldr Antonín
Šiml Jan
Štěpánek Václav
Tichý Vojtěch
Višín Václav
Vlček Josef
Vrábík Jan


Další účastníci, kteří zahynuli (nejsou na pamětní desce)

Rezek Josef

Pátráme po dalších. Uvítáme vaše informace.


Další účastníci, kteří přežili

Hanuš Rudolf
Chaluš Matěj
Maňhal František
Pecháček Antonín
Procházka František

Pátráme po dalších. Uvítáme vaše informace.


Padlí v československých legiích (jména na pamětní desce)

HLAVEŠ Václav 31.7.1892-????

Místo narození:   Kalik
Bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Místo přihlášení do legií:   Hurevsk Tomsk
Datum zařazení do další legie:   26.11.1917
Polní útvar rak.-uher. armády:   7.drag.pl.
První útvar v legiích:   jízd.výzv.odd.
Zajetí:29.8.1914, Rohatín
Prameny:   osobní karta legionáře


Padlí v I. světové válce (jména na pamětní desce)

Beran Josef František 5.10.1898-15.6.1918

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Příslušnost:   22. dělostřelecký pluk
Místo úmrtí:   Itálie, jihozápadní fronta
Místo pohřbení:   neznámé

Úmrtní zápis nezvěstného vojína  (farní úřad Únětice, 1939)
(Dokumenty dohledali Fr. Černý, J. Jánský)


Falber František 1872-únor 1915

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Hřebečníky, okr. Rakovník
Příslušnost:   6.zeměbranecká brigáda
Místo úmrtí:   ve Štipu v Srbsku


Chaluš František 1892-11.8.1917

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Místo úmrtí:   Wolyniem (něm)- Volyň, dříve Rusko,
později Polsko, dnes Ukrajina
Volyň (Wikipedie)
Kartotéční lístek  (Vojenský ústřední archiv)
Zápis v Seznamu dom. listů, 1914  (SOkA-Praha-západ)  upraveno


Kadlec Václav 1874-12.6.1915

Místo narození:   Mišov, okres Plzeň
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Místo úmrtí:   Bitolj, Srbsko
Místo pohřbení:   Bitolj, Srbsko
Poznámka:   svobodník; matrika zajatců v Srbsku

Kartotéční lístek  (Vojenský ústřední archiv)
Bitolj I, vojenský hřbitov  (foto Petar Miloševič)
Bitolj II, vojenský hřbitov  (foto Petar Miloševič)


Klouda Karel 1893-24.10.1918

Místo narození:   Praha
Domovem:   Sukdol
Příslušnost:   střelecký pluk 8
Místo úmrtí:   Innomostí – Tyroly (Innsbruck)
Pohřben:   Innomostí-Tyroly (Innsbruck)

Fotografie K.K.
Kartotéční lístek  (Vojenský ústřední archiv)
(Dokumenty poskytl B. Sommer)


Kučera Bohumil 1882-30.5.1915

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Příslušnost:   pěší pluk č. 56/2-IV
Místo úmrtí:   Piaski, okr. Jaroslav, Halič
Místo pohřbení:   Piaski, okr. Jaroslav, Halič, 30.5.1915
Poznámka:   matrika pol. nemocnice sv. III
(Dokumenty dohledal J. Jánský)


Krátký František 21.4.1883 (21.3.1883)- 6.7.1917

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Třebíz, okres Slaný
Příslušnost:   Rakousko-uherská armáda 1. střelecký pluk, 8. rota
Datum úmrtí:   6.7.1917
Místo úmrtí:   Tarnopole
Místo pohřbení:   Ukrajina, Ozerna

Fotografie, dokumenty
(Dokumenty dohledali P. Wendelová, Fr. Černý, J. Jánský)


Nevěděl Karel data nezjištěna

Málo informací.

Byl členem dramatického souboru spolku Rovnost.


Procházka Josef 1882-9.11.1914

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   ?)
Příčina úmrtí:   padl
Místo úmrtí:   Šabac, Srbsko
Bojiště:   jižní fronta (srbské bojiště)
Místo pohřbení:   u Šabace

Kartotéční lístek  (Vojenský ústřední archiv)


Sadílek Antonín 19.2.1876-28.3.1915

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Místo úmrtí:   v polní voj. nem. v Kruševci ( Srbsko)
Pochován:   29.3. 1915 na hřbitově v Kruševci

Sadílek Ant., foto z roku 1901  (výřez z fota divadelní kronika)
Vojenský kmenový list  (poskytl Fr. Černý )
Úmrtní list z 17.9.1919  (poskytl Fr. Černý )
(Dokumenty dohledal j. Jánský)


Štěpánek Václav 24.8.1885-11.11.1915

Místo narození:    Sukdol, okr. Praha Smíchov
Bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Uložen na hřbitově:   Únětice

Vojenský kmenový list 1. str.  (Vojenský historický archiv)
Vojenský kmenový list 2. str.  (Vojenský historický archiv)
Oznámení obec. úřadu o úmrtní  (Vojenský historický archiv)
Ex-offo úmrtní list  (Vojenský historický archiv)
(Dokumenty poskytl Fr.Černý)


Tichý Vojtěch 20.6.1876-1.1.1918

prohlášen za mrtvého
viz příloha

Místo narození:   Statenice
Poslední bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Místo úmrtí:   nezjištěno
Pochován:   nezjištěno

Prohlášení farního úřadu Ounětice k úmrtí
(Dokumenty dohledal Fr. Černý)


Višín Václav 1876-1915

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Příslušnost:   zeměbranecký pěší pluk 8
Příčina úmrtí:   nezvěstný
Místo úmrtí:   nezjištěno
Bojiště:   nezjištěno
Poznámka:   1915 prohlášen za mrtvého—záznamy, poslední list dole
Jméno na desce: Višín
Jméno v dokumentech: Vyšín

Záznamy  (Vojenský historický archiv)
(Dokumenty dohledali Fr. Černý, J. Jánský)


Vrabík Jan 24.12.1886-20.12.1914

Místo narození:   Únětice, okr. Praha Smíchov
Domovem:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Příslušnost:   zeměbranecký pěší pluk 8
Příčina úmrtí:   nezvěstný
Místo úmrtí:   Gradac, Srbsko
Bojiště:   jižní fronta (srbské bojiště)
Poznámka:   1925 prohlášen za mrtvého


DALŠÍ ÚČASTNÍCI I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Československé legie (účastníci přežili)

Hanuš Rudolf 19.7.1890-????

Místo narození:   Červený Kostelec okr. Náchod
Bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Poslední hodnost v legiích:   svobodník
Dat. zařazení do další legie:   8.8.1917
Místo přihlášení do legií:   Borispol
První útvar v legiích:   5.stř.pl.(Legie v Rusku)
Poslední útvar v legiích:   8.stř.pl.
Zajetí:   25.12.1914, Riglice
Konec v legiích:   29.6.1920
Prameny:   osobní karta legionáře

Účast v Pražském povstání 1945  (zápis v obecní kronice)


Chaluš Matěj 29.4.1845-13.3.1941

Místo narození:   Břežany
Bydliště:   Suchdol, okr. Praha Smíchov
Zaměstnání:   dělník
Odveden:   1915, 11.p.pluk (rak-uher. armáda)
Zajetí:   22.7.1916—Monte Zebbio (Itálie)
Zařazení do jiné legie:   21.9.1918—35.p.pluk—Sulmona (Itálie)
Odchod do civilu:   31.3.1919—po vyléčení zranění břicha

více na Paměť Suchdola

(dokumenty poskytli Marta Vanišová-roz.Chalušová a Pavel Vaniš)
(další zdroj: Vojenský ústřední archiv)


Maňhal František 11.5.1889-????

Místo narození:   Nebušice okr. Praha – západ
Bydliště:   Statenice, Suchdol, okr. Praha
Místo přihlášení do legií:   Jekatěrinodar
Dat. zařazení do jiné legie:   25.12.1917
Konec v legiích:   30.3.1920
Poslední hodnost v legiích:   vojín
Poslední útvar v legiích:   1.těž.děl.divz.
Zajetí:   20.7.1915, Lublin
Prameny:  osobní karta legionáře, legionářský poslužný spis

Potvrzení: stálé bydliště Maňhal, z roku 1941
Potvrzení: legionář Maňhal, 1921, opis


Pecháček Antonín 15.7.1898-????

Málo informací

Foto 1  (poskytla H. Kopecká)
Foto 2  (poskytla H. Kopecká)
A. Pecháček v průvodu, 1968


Procházka František 15.7.1890-????

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Hodnost v legiích:   vojín
Útvar rak.-uher. arm.:   28. p.pl.
Zajetí:   8.9.1914, Uhnov (Ruská Rava )
První útvar v legiích:   4. stř.pl. (Legie v Rusku)
Datum přihlášení do legií:   20.7.1917
Dat.zařazení do další legie:   2.8.1917
Prameny:   osobní karta legionáře


Další účastníci, kteří zahynuli (nejsou na pamětní desce)

Rezek Josef 7.8.1883-30.3.1915

Místo narození:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Bydliště:   Sukdol, okr. Praha Smíchov
Hodnost v legiích:   četař
Útvar rak.-uher. arm.:   28. p.pl.
Zemřel:   skvrnitý tyfus
Pohřben::   Čačak, Sbsko

Matrika pěšího pluku 28  (Vojenský ústřední archiv)
Obelisk v Čačaku      (www.evidencevh.army.cz)

(Dokumenty dohledal Fr. Černý)


ZDROJE::
Obecní kronika
Vojenský ústřední archiv
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999
Pamětníci


Zpracoval: J. Jánský, 5/ 2018, aktualizace: 5/ 2021