Hálek Václav


Narozen: 17. 3. 1937, Praha
Zemřel: 10. 9. 2014, Brandýs nad Labem

Hudební skladatel, mykolog

Vyrůstal v Suchdole, chodil do zdejší školy a bydlel v Roztocké ulici č.p.84 do r.1962, kdy po absoluteriu AMU se přestěhoval do Bohnického sídliště.

Při návštěvách u babičky ( Spařence u Sobotky), se naučil poznávat a sbírat houby.
Byla to jeho celoživotní vášeň, jež ovlivnila i jeho hudební skladby.

Předkové z otcovy strany byli Italové žijící v Trentu.
Mezi jeho předky patřil i básník Vítězslav Hálek. Byl vzdáleně spřízněn i s herečkou Janou Štěpánkovou a hercem Luďkem Sobotou.

(Foto poskytl V.Soukup)
Václav Hálek na I. přijímání u kapličky, 18.5.1947


Studia

Vystudoval klavírní hru a kompozici na pražské konzervatoři (prof. František Pícha, prof. František Brož)
a na Hudební fakultě Akademie múzických umění (třída prof. Emila Hlobila).
Absolvoval v roce 1962.

Během studií na AMU se také seznámil s pozdějším emeritním biskupem Jiřím Paďourem.
Jejich dlouholeté přátelství dalo vzniknout společným skladbám.

Začínal v pražském Disku.


Hudební tvorba

Jeho tvorba byla velmi rozsáhlá. Například:

3 klavírní koncerty, koncert pro varhany a smyčcový orchestr.
Dvě opery Strašák a hvězdy (pro děti) a Pouť (pro dospělé).
Hudbu na třídílnou Danteho Božskou komedii.
Je autorem dvou smyčcových kvartetů, klavírního tria a řady skladeb pro sólový klavír.
Sólové housle a další nástroje a lidský hlas.
Celkem napsal přes 250 scénický hudeb.

Je autorem úvodní skladby k filmu Dušana Hanáka Obrazy starého světa (1972) oceněného na MFF v Cannes.

(Foto: lipamusica.cz)
Václav Hálek a sólista M.Prokeš
Oratorium La Divina Commedia (premiéra)- 28.10.2002

(Foto T Zilvar, divadelní noviny)
Václav Hálek v roce 2011

Odkaz—lipamusica.cz

Seznam některých skladeb—zvukové ukázky, www.musicbase.cz


Mykolog

Byl členem České mykologické společnosti.

Byl spoluautorem mnoha mykologických knih.


Hudba inspirovaná houbami

K lednu 2014 měl napsáno na více než 2.000 druhů hub 6.080 skladeb pro sólové housle
a několik set skladeb pro violu, violoncello nebo smyčcová dua.
Zkomponoval celou Mykokosmickou symfonii.

V roce 2002 vydal první díl svého Hudebního atlasu hub.

V. Hálek – autor skladeb innspirovaných houbami
mimo jiné notové zápisy pěti skladeb (informační portál pro umělecké vzdělávání)


Audio

Část houbového opusu—nahrávky 42 skladebarchive.orgpřehrát

Video

Václav Hálek o hudbě o houbách27.1.2006ČT10:07:08přehrát

Vzpomínka na hudebního skladatele V. Hálka  V.Soukup, SL 2017 č.1, str. 7


ZDROJE:
Zemřel hudební skladatel Václav Hálek  cirkev.cz
Zemřel Václav Hálek  divadelni-noviny.cz


Zpracoval: J. Jánský, 12/ 2016

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.