Dramatický odbor TJ Sokol Suchdol


Ještě před vznikem Sokola v Suchdole (3.4.1921) byl utvořen divadelní kroužek.
Hrálo se v restauraci U Šíchů.

Existovala první kniha sokolských zápisů, ale byla pravděpodobně spálena v letech 1939-45.

15.4.1948
Do dramatického odboru T.J.Sokol Suchdol vstoupili členové „Alšovy scény“.

Zápis o sloučení

V této době bylo nutné žádat úřady o povolení k uskutečnění každého představení.
  

1950
V lednu byla zahájena spolupráce se slavnou zpěvačkou, Žofií Napravilovou (* 28.7.1910 + 15.4.1950)
členkou opery ND, a jejím operním studiem.

( Foto: J. Heinrich)
Žofie Napravilová
(Archiv ND)
Žofie Napravilová v roce 1940

Sopranistka. Zpěv studovala na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě u J. Egema a u M. Nectar de Flondorové. Působila v Bratislavě (1931 – 34) a v ND (1935 – 41).
Měla pěkný hlas značného tónového rozsahu schopný mnoha výrazových odstínů.
Založila vlastní pěveckou školu.
Z rolí: Mařenka (Prodaná nevěsta), Hedvika (Čertova stěna), Krasava (Libuše), Rusalka,
Siebel (Faust a Markéta), Alžběta (Tannhäuser).
(cestipevci.wz.cz/pevci/napravil.htm)

V Suchdole členkou operního studia byla Marie Hájková.
Operetní soubor měl výborné pěvecké kádry.


1951
V letech 1951-1952 se prováděla rekontrukce sokolovny, kde se představení hrála.

1952
Činnost brzy zastavena.
Na základě vládního nařízení—řešení kulturní otázky se dramatický odbor T.J. Sokol Suchdol se včlenil do Osvětové besedy v Suchdole.

1953
Sál U Šíchů přebudován na biograf.


SEZNAM HER SOUBORU —včetně ukázek žádostí o povolení a plakátů

SEZNAM HERCŮ —v roce 1948

FOTOGALERIE HER SOUBORŮ


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
Divadelní kronika, Miloš Tichý
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999


Zpracoval: J. Jánský, 11/ 2018, aktualizace 2/ 2021

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.