Dramatický odbor DTJ

Zpět—seznam divadelních souborů


Dramatický odbor Dělnické tělovýchovné jednoty v Sukdole

DTJ v obci vznikla z iniciativy Sociálně demokratické strany v roce 1910.

(Foto poskytl Bohumil Sommer)
Fotografie dramatického odboru Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) z roku 1912


Stojící zleva: Franta Čížek, Marie Kloudová, Petr Föchl, Běta Rývorová, F. Bouška, B. Chalušová, F. Krátký, Sládková M., Pros.
Uprostřed zleva: J. Pomajzl, J. Jirásková, P. Nevidělová, K. Neviděl, A. Hlavešová, M. Rývorová, Čížek.
Sedící zleva:A Jirásková, Pros Vác., J. Sládek, M. Hlavešová.
režisér:K.Neviděl


(Foto poskytl Bohumil Sommer)
Anna Kloudová v kroji
divadelní slavnost 1914
(Foto poskytl Bohumil Sommer)
Marie Kloudová v kroji
divadelní slavnost 19.7.1914

Fota datovaná 19.7.1914, slečna s květinami, Marie Kloudová, 19 let, kolorovaná fotografie. Sukně byla v originále červená.
Fotograf ji z neznámých důvodů vyvedl zeleně. Slečnu Kloudovou to nazlobilo a fotografa písemně na rubové straně foto označila slovem „pitomec“.
Kroj však není čistě národopisně „krajový“, ale dal by se nazvat obecně jako „místní lidový“.


(Foto poskytl Bohumil Sommer)
Soubor při DTJ 20.2.1921 (Prodaná nevěsta)

Nanynka (Anna) a Toník (Antonín) Kloudovi jsou na foto dvojice sedící úplně vlevo.

Pozoruhodné je, že soubor určitě obstarával i hudbu se zpěvy.
Zejména Antonín Klouda byl zdatným houslistou, měl pěkný hlas a velmi pěkně zpíval.


Poslední hra Cácorka sehrána v roce 1936.

SEZNAM HER SOUBORU DTJ—původní stránka


ZDROJE:
Suchdolská obecní kronika
Divadelní kronika, Tichý Miloš
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999
www.amaterskedivadlo.cz
Bohumil Sommer

FOTOGALERIE:
Ochotnické divadlo


Zpracoval: J.J., 12/ 2018