Divadelní soubor Alšova scéna


V Suchdole hrály v 2. světové válce dva soubory.

Spolek čtenářsko-ochotnická „Beseda“ na Budovci a Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ v Suchdole.
Mezi nimi vládla řevnivost.

1946
20.1.1946 došlo ke sloučení obou spolků a vzniká „Alšova scéna v Suchdole“.
Působí v sále U Zajíců na Budovci a U Šíchů.

Listina přítomných, zakládající členové  Valná hromada, 20.1.1946  (AHMP)
Sloučení souborů do Alšovy scény  Poznámky, Karel Rusý   20.1.1946  (poskytl L. Laška)
Alšova scéna- seznam členů 1946  (poskytl L. Laška)

Se spolkem se též spojil divadelní soubor Svazu české mládeže.

hraautorrežiekde
Medvěd a vílaEliška KrásnohorskáVladimír LaštovkaU Šíchů
Fialový mstitelH. Stuchlý-Ant. Handl???U Zajíců
Polská krevOskar NedbalJosef MikovecU Zajíců
BroučciJan KarafiátMarie HájkováU Zajíců
Hlas země požehnanéKarel ZajíčekMarie PtáčkováU Šíchů

Výkaz činnosti, 1946

1947
V únoru 1947 měl soubor 108 členů.

hraautorrežiekde
Slovácká princezkaRudolf PiskáčekM.Gajda a A.Kreslová???
Paní ministrováBranislav NušičKarel RusýU Zajíců
Souboj talárůJiří VernerJosef PtáčekU Šíchů
Leningradská nocK.G.PaustovskijAntonín BartůšekU Šíchů
Strýček KosťaIvanov, VsevolodAntonín BartůšekU Šíchů
UzelP. PetrovićJosef PtáčekU Šíchů

Režisérská zpráva za rok 1947  (K .Rusý, 31.12.1947)

1948
V únoru 1948 měl spolek 106 členů.

Soubor se musel vystěhovat ze sálu U Zajíců. Hostinký zrušil jeviště a upravil prostory pro taneční zábavy.

Z důvodu problémů a překážek členové „Alšovy scény“ vstoupili  15.4.1948 do T.J.Sokol a sloučili se s jeho dramatickým souborem.

Dopis valné hromadě  Josef Hořánek, režisér souboru J. K. Tyl, 3.2.1948
Vstup do sokola  20.4.1948  (poskytl L. Laška)


 FOTOGALERIE HER SOUBORŮ—seznam


ZDROJE:
Divadelní kronika, Miloš Tichý
Archiv hl.m.Prahy
Fotoalbum Vladimíra Laštovky
Suchdolská obecní kronika
Režisérská zpráva, Karel Rusý, 1948


Zpracoval: J. Jánský, 8/ 2018, aktualizace: 2/ 2021

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B.Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.