Čtenářsko—ochotnická beseda na Budovci

Zpět—seznam divadelních souborů


Spolek vznikl v roce 1926.

Druhý nejvýznamnější soubor po souboru Rovnost.

Převážně se hrálo v hostinci U Patáků, později zvaném U Zajíců (1934-1936), také U Šíchů.
Brzy velký počet členů, hráli ve dvou skupinách.

Režiséři:

Antonín Němeček
František Skřivan
František Vedral
Josef Hořánek
Josef Vejdovec
Jaroslav Sedláček
Josef Tik
Antonín Šenfeldr
Josef Mikovec
Josef Rajský
Ludmila Fleischhansová
Marie Hájková
František Souček
Vojtěch Jakubův


F. Vedral

L.Fleischhansová

J. Tik

V. Jakubův

J. Mikovec

Po roce 1939 ČOB Na Budovci má méně členů než v nově vzniklém souboruJ.K.Tyl, v němž se spojily všechny zbývající spolky, několik režisérů.

Zvolení členové výboru v roce 1939
Zvolení členové výboru v roce 1940
Zvolení členové výboru v roce 1941

1942
Nejvýznamnější inscenací byla hra Kytice (K.J.Erben, dramatizace A. Klimeš)
hudba: A. Baláka
režie L. Fleischhansová
orch. řídil Vl. Grauman.

V soutěži pražského okrsku ÚMDOČ byla oceněna jako druhá nejlepší inscenace.

Dále mj. hry:
Vrah jsem já, Paní Marjánka, Matka pluku.


20.ledna 1946 dochází ke sloučení tohoto spolku se spolkem J.K.Tyl.

Tím vzniká Alšova scéna.

Zápis o sloučení spolků.


SEZNAM HER SOUBORU

FOTOGALERIE HER SOUBORŮ


ZDROJE:
Kronika ochotníků, M. Tichý.
Obecní kronika.
www.amaterskedivadlo.cz


Zpracoval: J. Jánský, 12/ 2018, aktualizace 17.2.2021