Akcíz

Kamýcká ulice č.p. 126

Význam slova: daň z dovozu některého zboží do města, spotřební daň, stanoviště daňové kontroly


…Roku 1829 císařským rozhodnutím byla zavedena všeobecná státní potravní daň, tzv. akcíz.
Stát přenechal městu s povolením vybírat navíc 25% přirážku.
Tuto daň obec dále pronajímala jednotlivcům nebo soukromým společnostem vždy na určitou dobu (zpravidla na 1 nebo na 3 roky).
Město převzalo od státu potravní daň v roce 1878 na základě smlouvy, podle níž mělo platit eráru ročně určitou sumu.
Potravní čára se posouvala současně s hranicemi Prahy, až byla ve 40. letech 20. století zcela zrušena….
(Opis části článku. Archiv hl.m.Prahy)
Odkaz


Budovy akcízu vznikaly v obvodu kolem hranic Prahy u důležitých přístupových cest.
Sloužily nejen jako služebny, ale také jako byt pro členy finanční stráže, která zde službu konala 24 hodin.
(Wikipedie)

Foto poskytl V. Kodeš
Vpravo budova akcízu, 1923
Foto poskytl V. Blažek
Budova v roce 1992
Foto Mapy
Budova dnes

V Suchdole byla budova postavena v roce 1921.
V domě byly v přízemí prostory s policejní stanicí, kde se vybíralo clo ze zemědělských výrobků a zvířectva dovážených při vjezdu do Prahy.

Po zrušení této činnosti byly v domě vybudovány byty, které v té době MNV pronajímal.
V r.1987, kdy už bylo přízemí asi 10 let prázdné a neobyvatelné, vybudoval tehdejší oblastní podnik služeb Roztoky v domě kadeřnictví, které už vedla M.Plassová.
Po revoluci, když se rušily státní podniky, šly prostory do aukce k pronájmu na 2 roky, což se podařilo
M. Plassové získat. Dále byl pronájem prodloužen na 5 let.
V roce 1998 byl nabídnut k prodeji celý dům, kde měly předkupní právo nájemníci a posléze nájemci nebyt. prostor.
(Zdroj: M. Plassová, roz. Hrušková)


Ukázky budov bývalých akcízů.

Foto Z. Novotný
Jimonice
Foto ŠJů, Wikimedia
Nebušice
Foto Alena Pokorná
Letňany

ZDROJE
Archiv hl.m.Prahy
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Wikipedie


Zpracoval: J. Jánský, 8/2018