Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


ZÁMEČNÍK, NÁTROJAŘ, SOUSTRUŽNÍK
Müllner Karel
soustružník
K háji č.p.379 od roku 1938
Kotěra Vilém
zámečník
Budovcova č.p.156
dnes Budyňská)
od roku 1939
Kotěra Karel
kovotlačitel
Budovcova č.p.156
dnes Budyňská)
od roku 1945
Slabý Václav
nástrojař, kovář
Sedlecká č.p.281
(dnes Gagarinova)
od roku 1941
Zeman Rudolf
strojní zámečník
Armádní málo informací
Koutecký František
nástrojař
Suchdolská málo informací
Skála Adolf
zámečník
V údolí 1984
Klouda Antonín
zámečník
Budovcova č.p.242
(dnes Budyňská)
1932-1937
Pamět Suchdola
Zpracoval: J.J.

ZDROJE:
Obecní kronika
MČ Praha-Suchdol
SOkA Praha-západ
Pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019