Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

ŽIVNOSTENSKO-OBCHODNICKÁ ZÁLOŽNA


V Suchdole založena v roce 1927, z popudu Živnostenské strany.

Sídlila nejprve v ulici U háje, později přemístěna do domu v Suchdolské č.p.202


(foto poskytl L.Laška)
Suchdolská č.p.202
budova v roce 1933

Jedním z předsedů byl Václav Petržílka, místní obchodník.
O rozvoj této záložny se také zasloužil František Rývora.
Ten až do roku 1946 vykonával práci pokladníka a účetního.

Ukázky tehdejších vkladních knížek.


(poskytl Fr. Černý)

(poskytl Fr. Černý)

(poskytl Fr. Černý)

(poskytl Fr. Černý)

Zpracoval: J.J., aktualizace 10/ 2018

ZDROJE:
Obecní kronika
Pamětníci

  • Licence Creative Commons