Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


ZAHRADNÍK, SADAŘ, VINICE
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Šícha Josef
sadař
V údolí č.p.44 od roku 1907
Noha Jan
sadař
U rybníčka č.p.80
(dnes Pod rybníčkem)
od roku 1920
Noha František
sadař
U rybníčka č.p.80
(dnes Pod rybníčkem)
od roku 1942
Bareš Jan
prodej ovoce
Budovcova č.p.153
(dnes Budyňská)
od roku 1931
Váňa ??? Družstevní
(dnes Staročeská )
málo informací
Koutecký František Národní č.p.262
(dnes Suchdolská)
od roku 1937
  fotogalerie
Hálek ???
zahradník
Dvorská č.p.14   foto z roku 1941
(foto poskytla A.Skálová)
Popov Marek Kamýcká, také za obec.úřadem 1948-1960 jako živnostník
od roku 1960 pod Komunálem
  fotogalerie
Špilar Václav
ovocnář
Jiráskova 8
(dnes Osvobození)
málo informací
Puta Josef
sadař
Roztocká č.p.258
(dnes K Roztokům)
od roku 1943
Jalovec Václav
sadař
U dubu č.p.414
(dnes Bažantní)
od roku 1929
Zpracoval: J.J.

ZDROJE:
SOkA Praha-západ
Pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019