Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


TRUHLÁŘ, TESAŘ
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Rada Jan Tyršova č.p.178
(dnes Novosuchdolská)
od roku 1938
Papírník Karel Alšova č.p.339
(dnes K Drsnici)
od roku 1933
účet, 1933
Novák Václav

Na Budovci-u pí Tůmové
od 1936-1947 V polích č.p.500
(dnes Na mírách)
1933 - 1947
komentář
 • Václav Novák - truhlář, měl živnost v domě V polích č.p. 500.
  Předtím bydleli na Budovci u paní Tůmové, kde měl pan Novák menší dílnu.
  Novákovi zde bydleli v nájmu od dokončení domu r. 1936.
  Truhlářství bylo v dílně za domem.
  V roce 1947 se Novákovi přestěhovali do domku na Kamýcké, kde A. Nováková provozovala
  již jen sklenářství.
  (B.S.)
 • Řezníček Václav Tyršova č.p.252
  (dnes Novosuchdolská)
  od roku 1928
  Havel Karel Roztocká č.p.249, (dnes K Roztokům)
  také Kamýcká č.p.15
  1928 - 1941
  od roku 1937
  koncese, 1937
  SOkA Praha-západ, AO Suchdol
  Čedík Jiří K Roztokům od roku 1984
  Čížek Alois ??? málo informací
  účet, 1929
  Zpracoval: J.J.
  ZDROJE:
  Obecní kronika
  SOkA Praha-západ
  pamětníci

 • Licence Creative Commons