Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


TABÁK
Valtrová ???
zaskakoval Vl.Čech z Úholiček
v roce 1966 paní Hojná
Suchdolská u č.p.202(naproti škole) Suchdolská
Marie Hojná
komentář
 • U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
  pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
  V současné době je zde trafika.
  (Z.Kučerová, 2017)
 • Sadílek ??? K Roztokům málo informací

  Zpracoval: J.J.


  ZDROJE:
  pamětníci
  MČ Praha Suchdol

  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019