Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


STAVEBNÍ FIRMY, STAVEBNINY


Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Boušková Marie
prodej stavebnin
V údolí č.p.469 do roku 1935
ukončení činnosti
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Vrchota Václav
prodej cementu
Dvorská č.p.11 1939 - 1941
Mikeš Václav
zednický mistr
K háji č.p.322 od roku 1931
koncese, 1935
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Čížek Bohumil Tyršova č.p.102
(dnes Novosuchdolská)
od roku 1929

Vykouřil Josef Kamýcká č.p.627 od roku 1940

Vokoun Josef Budovcova 358
(dnes Budyňská)
1919 - 1941 (odstěhoval se)
Zelený Stanislav Jiráskova č.p.470
(dnes Osvobození)
od roku 1934
Hevák Štěpán
zednický mistr
č.p.175 od roku 1936
koncese, 1936
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Fuks František Národní č.p.167
(dnes Suchdolská)
1925 - 1941 (přeložen do Prahy)
koncese, 1925
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Luxíková ???
prodej stavebnin
Havlíčkova
(dnes K Horoměřicům)
Humlová Emilie
stavební keramika
Hálkova č.p.540
(dnes Olšová)
od roku 1938
Čurda Karel
výroba cementu
Jiráskova č.p.398
(dnes Osvobození)
od roku 1940
Klíma Karel
prodej xylolitových podlah
Roztocká č.p.327
(dnes K Roztokům)
od roku 1940
Bůžek František
prodej stav.hmot
Na hranici č.p.290
(dnes Otvovická)
od roku 1947

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
MČ Praha-Suchdol
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019