Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

SKLENÁŘ


Fiedler ??? K Roztokům málo informací
Nováková Anežka Kamýcká ulice
v dřevěném domku vedle továrny na žiletky J. Kocoura
od roku 1947
Mikulanda František K Roztokům od 1984-

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019