Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


SBĚRNÉ SUROVINY

Sběrné suroviny - paní Mikešová


(foto poskytl V.Laška)
v pozadí sběrné suroviny, 1970

(foto J.J)
bývalé sběrné suroviny, 2010

(foto J.J)
místo v roce 2013

Do roku 1974 vedla tuto sběrnu paní Mikešová.

Od června 1974 ji vedl Karel Fridrich se svou manželkou.

V roce 1991 v rámci restituce tyto sběrné suroviny zrušeny.


Nová sběrna

Od roku 1991 MÚ pronajal panu Kačírkovi a Seidlovi pozemek na křižovatce Suchdolská-Gagarinova za účelem vybudování dočasné sběrny.


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019