Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


POVOZNICTVÍ
Bohata František U rybníčka č.p.49
(dnes Pod rybníčkem)
od roku 1930
Brejcha Václav Dvorská č.p.9 od roku 1944
Brejcha Antonín Dvorská č.p.12 koncese, 1944
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Brejcha Jiří Dvorská č.p.12 1984
Koutecký František Národní č.p.262
(dnes Suchdolská)
viz foto firmy  vpravo (rok nezjištěn)
(foto poskytla A.Skálová)

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019