Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


POKRÝVAČ
Jirásek František Budovcova č.p.217
(dnes Budyňská )
od roku 1939
Petrák František Kostelní č.p.698
(dnes Gagarinova )
od roku 1941
Procházka Václav Národní č.p.128
(dnes Suchdolská )
od roku 1941
pan Doucha ??? 1967, málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019