Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


PAPÍRNICTVÍ, KNIHY
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Šlégr Bohumil
papírnictví
Národní č.p. 251
(dnes Suchdolská)
1931 - 1936
neobnovení koncese, 1936
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Saska František
papírnictví
knihy
Národní č.p. 202
(dnes Suchdolská)
od roku 1931
foto
koncese, 1933
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Šubrt Václav
papírnictví, knihy
Národní č.p. 75
(dnes Suchdolská)
od roku 1931
koncese, 1931
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Christelbauer Karel
prodej knih
Roztocká č.p. 94
(dnes K Rortokům)
od roku 1931
koncese, 1931
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Stašek Karel
prodej knih
??? málo informací
Kratochvíl
NARPA
K Roztokům málo informací
Vetyška Bohumír
prodej časopisů
Alšova č.p.339
(dnes K Drsnici)
od roku 1937
koncese, 1937
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
pamětníci

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020