Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


OBUVNÍK, OPRAVA-PRODEJ OBUVI
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

František Mlk Národní č.p.91
(dnes Suchdolská)
od roku 1937
Rybář Jan Roztocká č.p.321
(dnes K Roztokům) a také
U háje
(dnes U myslivny)
od roku asi 1930
od roku 1937

osobní fotogalerie
Hrudka Antonín U rybníčka č.p.51
(dnes Pod rybníčkem)
od roku 1927
A. Hrudka (vpředu)
Petr Antonín Kamýcká č.p.147 od roku 1927
Jaška František Tyršova č.p.231
(dnes Novosuchdolská)
od roku 1931
Čížek Bohumil Budovcova č.p.314
(dnes Budyňská)
od roku 1930
Brejla Jan č.p.202 málo informací
Tejralovi
prodejna-Baťa
roh Staročeská-Za rájem málo informací
Horák Josef Družstevní č.p.264
(dnes Staročeská)
od roku 1925
PříplatovápozdějiKnapešová
dříve Baťa, prodejna obuvi
Suchdolská č.p.619 (U Hrocha) V roce 1990 prodejna zrušena.
Josef Maudr
Snaha Mnichovice
komentář
  • Josef Maudr -obuvník v opravně obuvi Snaha Mnichovice.
    V srpnu 1986 odešel do důchodu.
    Opravna zrušena. Žádal o to majitel domu, kde opravna byla.
    (Z.Kučerová)
  • Kamýcká č.p.225 do roku 1986
    foto 1
    foto 2
    fota z roku 1985
    (poskytla Z.Kučerová)

    Zpracoval: J.J.


    ZDROJE:
    MČ Praha-Suchdol
    SOkA Praha-západ
    pamětníci.

  • Licence Creative Commons