Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


MLÉKAŘ
Kloudová Anna Suchdol č.p.2 fotogalerie
Paměť Suchdola
Procházka Josef Roztocká č.p.273
(dnes K Roztokům)
od 1940
Rek Václav Suchdol č.p.2 málo informací
Bachura Ladislav Kamýcká č.p.527 (foto poskytla J.Uiberlayivá)
Maňhal František Družstevní
(dnes Staročeská)
Legionáři
paní Koutecká Suchdolská č.p.262/50 foto obchodu  vpravo (rok nezjištěn)
(foto poskytla A.Skálová)
Toulovi K Roztokům málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019