Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

ŘEZNICTVÍ
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Brejcha Antonín Dvorská č.p.12 od roku 1929
povolení k zřízení krámu, 1935
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Brejcha František Unětická č.p.4
(dnes Ke Kozím hřbetům)
od roku 1903
Brejchová Vlasta
(provd. Částková)
Kamýcká č.p.146 od roku 1936
po Ant. Brejchovi
Bříza Kamil Roztocká č.p.321
(dnes K Roztokům)
od roku 1933
Kamil Bříza
Daňhel Stanislav Palackého nám. č.p.599
(dnes Výhledské nám.)
od roku 1939
(foto poskytl V.Blažek)
Dvořák Suchdolská, Horní Sedlec od roku ????  málo informací
Kejmar Antonín Dvorská č.p.7 od roku 1931
Maňhal Kamýcká od roku ????  málo informací
Pištora Václav Roztocká č.p.321   od roku 1932


Roztocká č.p.481(dnes K Roztokům)
od roku 1940
(fota poskytla J.Francová)
(foto poskytl V.Pištora)

Plos Vojtěch Zeyerova č.p.600
(dnes Návazná)
od roku 1931
oznámení zahájení činnosti, 1939
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Prokop Kamýcká č.p.225 do roku 1939
Trost Julius Kamýcká č.p.225 1939-1944 jako nájemce v domě p.Prokopa
J.Trost-jméno na pomníku.
Šenfeldr Antonín Družstevní č.p.254
(dnes Staročeská)
od roku 1929
povolení k zřízení provozovny, 1939
(SSOkA Praha-západ, AO Suchdol)

viz foto
(poskytla Helena Kopecká)

Toman Vlastimil Roztocká č.p.321
Alešova č.p.458 (dnes k Drsnici)
do roku 1933    foto domu z roku 1932
od roku 1933
Švec ??? Suchdolská č.p.141 od roku 1933

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

  • Licence Creative Commons