Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


MANDL

Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Ptáčková Marie Družstevní č.p.264
(dnes Staročeská)
od roku 1937
koncese, 1937
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Březinová Marie
mandl, čistírna
Výhledy č.p.530
(dnes Závadova)
od roku 1939
koncese, 1939
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Hrudková Marie
mandl, potraviny
Roztocká č.p.309
(dnes K Roztokům )
od roku 1932
Pomajzlová Alžběta
mandl, potraviny
Na vinici č.p.58
(dnes Starosuchdolská )
od roku 1937
Šnajdrová Eliška
mandl, smíšené zboží
Lysolajská 134/15 od roku 1936
koncese, 1936
SOkA Praha-západ, AO Suchdol
Bryndová Družstevní
(dnes Staročeská)
málo informací
Králová roh Novosuchdolská-Za rájem málo informací
??? Suchdolská č.p.469
bývalá cukrárna Markovi
málo informací
??? Suchdolská č.p.88
bývalá hospoda U Kynclů
málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
pamětníci.www.historiesuchdola.cz © 2013-2019