Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


MALÍŘ POKOJŮ
Kaděra Jaroslav Tyršova č.p.455
(dnes Novosuchdolská)
od roku 1929
Svítil Jindřich Národní č.p.469
(dnes Suchdolská)
od roku 1933
viz foto  vlevo nahoře logo firmy
Dudák František Budovec č.p.445
(dnes Budyňská)
1918 - 1941
pan Pišinger Koněvova 32
(dnes Gagarinova)
málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019