Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


KOVÁŘ

Kovárna v Kamýcké ulici, č. p. 14

Přibližně ve stejnou dobu, kdy byla pravděpodobně postavena hospoda Na Chumberku, byla postavena kovárna v Kamýcké ulici, č. p. 14.

Patřila ke dvoru a její držitel byl často držitelem i protější hospody.

Jako první majitel se uvádí z roku 1713Václav Trautman.


V roce 1818 přišla ze Žalova na kovárnurodina Daňkovských.
Pro tuto kovárnu bylo tragické, když si v roce 1890 nájemce dvora Alexandr Brandejs zřídil svou vlastní kovárnu.
Tehdejší majitel František Daňkovský tím ztratil většinu práce a proto spáchal sebevraždu.

Kvitance z roku 1854 vč. přečtení  (Národní archiv, fond Emauzského kláštera, statek Suchdol, poskytl Fr.Černý)

Václav Daňkovský—Práce kováře  vyučtování prací za rok 1863   (Národní archiv, fond Emauzského kláštera, statek Suchdol, poskytl Fr.Černý)

Roku 1896 pronajala paní Daňkovská kovárnu p.Bobkovize Sedlce. Ten ji měl v nájmu do roku 1908, kdy zanikla. Tehdejší majitel František Daňkovský ji dal zbořit.


Kovárna ve dvoře

V roce 1890 dal zřídit kovárnu Alexandr Brandejs.


Pokorný Jan K Roztokům č.p.114 od roku 1924
koncese, 1924
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Kotěra Vilém Budovcova č.p.156
dnes Budyňská)
od roku 1939

Zpracoval: J.J., aktualizace: 5/ 2019


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020