Titulek a menu
MENU

ŽIVNOSTI, OBCHODY


KOVÁŘ

Kovárna v Kamýcké ulici, č.p.14

Přibližně ve stejnou dobu, kdy byla pravděpodobně postavena hospoda Na Chumberku , byla postavena kovárna v Kamýcké ulici, č.p.14.

Patřila ke dvoru a její držitel byl často držitelem i protější hospody.

Jako první se uvádí roku 1713 Václav Trautman.

V roce 1818 přišla ze Žalova na kovárnu rodina Daňkovských.
Pro tuto kovárnu bylo tragické, když si v roce 1890 nájemce dvora Alexandr Brandejs zřídil svou vlastní kovárnu.
Tehdejší majitel František Daňkovský tím ztratil většinu práce a proto spáchal sebevraždu.

Roku 1896 pronajala paní Daňkovská kovárnu p.Bobkovi ze Sedlce. Ten ji měl v nájmu do roku 1908,kdy zanikla. Tehdejší majitel František Daňkovský ji dal zbořit.


Kovárna ve dvoře.

V roce 1890 dal zřídit tuto kovárnu Alexandr Brandejs.


Pokorný Jan K Roztokům č.p.114 od roku 1924
koncese, 1924
(SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Kotěra Vilém Budovcova č.p.156
dnes Budyňská)
od roku 1939

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019