Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


POTRAVINY, KOLONIÁL, KONZUM, VČELA
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

1 Petržílka František
1. křesťanský obchod
Na vinici
(dnes Starosuchdolská)
založeno 1896
foto obchodu 1
foto obchodu 2
komentář
2 Souček Antonín
koloniál
Kamýcká č.p.191 od roku 1926
další informace, fotogalerie
3 Čák Václav
smíšený obchod
Roztocká č.p.340
(dnes K Roztokům)
1931 - 1941
4 Dusil Jaroslav
potraviny
Příčná
(dnes Zákolanská)
málo informací
5 Hnilička Antonín
prodej lahv.piva
V Údolí málo inrormací
6 Hrudková Marie
potraviny, mandl
Roztocká č.p.309
(dnes K Roztokům )
od roku 1932
7 Krutský Václav
potraviny
Družstevní č.p.270
(dnes Staročeská )
také Roztocká č.p.218
(dnes K Roztokům)
od roku 1933
od roku 1937
8 Vetyška Bohumír
koloniál, železářství
Alešova 535/13
(dnes K Drsnici)
1938- 1950
Paměť Suchdola
9 Pomajzlová Alžběta
potraviny, mandl
Na Vinici č.p.58
(dnes Starosuchdolská )
od roku 1929
10 Jirkál Jan
smíšený obchod
Roztocká č.p. 536
(dnes K Roztokům)
také č.p.77
od roku 1938
11 Macek Václav
smíšený obchod, pečivo
Roztocká č.p.318
(dnes K Roztokům)
od roku 1939
foto obchodu vlevo vpředu
12 Koutecká Anna
potraviny
Národní č.p.262
(dnes Suchdolská)
od roku 1931
13 Grünhut Bedřich
Grünhutová Františka
smíšený obchod, výčep
U Rybníčka č.p.22 od roku 1923
od roku 1937
1Výčep Grünhut
2foto obchodu z roku 1936
3obchod asi před válkou
4foto obchodu z roku 1968   (vpravo)
(foto poskytla A.Skálová)
14 Seifert Rudolf
smíšený obchod
Výhledské nám.č.p.545 od roku 1940
15 Černoch Josef
smíšený obchod
Kamýcká č.p.145 od roku 1930
16 Soukupová Anežka
potraviny, zelenina
Roztocká č.p.218
(dnes K Roztokům )
málo informací
17 Kubesová Ludmila
smíšený obchod
Budovcova č.p. 163
(dnes Budyňská)
od roku 1936
18 Mrštík Čeněk
smíšený obchod
Výhledy č.p.549 od roku 1938
19 Polák Jan
potraviny
V Údolí č.p.575 od roku 1939
20 pan Král
komzum
Při Hranici 9 málo informací
21 Pěkný Jan
potraviny
Budovcova 12
(dnes Budyňská)
málo informací
22 pan Hlaváček
potraviny
Roztocká
(dnes K Roztokům)
málo informací
23 paní Vaňková
potraviny
Roztocká
(dnes K Roztokům)
málo informací
24 pan Ponc
potraviny
Roztocká
(dnes K Roztokům)
málo informací
25 pan Čuda
koloniál
Budovcova
(dnes Budyňská)
málo informací
26 paní Kočová
koloniál
Roztocká
(dnes K Roztokům)
málo informací
27 pan Šonka
konzum
Kamýcká 228 málo informací
28 paní Holasová
potraviny
Družstevní č.p. 284
(dnes Staročeská)
dříve Včela
foto
29 BRATRSTVÍ č. ??? Tyršova
(dnes Novosuchdolská)
foto  (foto poskytl. B.S)
prodavačka paní Žofie Sommerová
v roce 1937-46
30 BRATRSTVÍ č.336 Družstevní č.p. 314
(dnes Staročeská)
málo informací
31 BRATRSTVÍ č.337 Na Rybářce č.p. 106 málo informací
32 BRATRSTVÍ č.338 č.p. 284 málo informací
33 BRATRSTVÍ č.339 Sedlec č.p. 229 málo informací
34 BRATRSTVÍ č.457 Vysokoškolská č.p. 545 málo informací
35 VČELA Třebízského
(dnes Stržná)
málo informací
36 VČELA Družstevní č.p.284
(dnes Staročeská)
od roku 1927
foto z roku 1942
komentář
 • V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu.Přesný datum výstavby není zjištěno.
  Ale plán stavby byl z roku 1927.
  (Z.Kučerová)
 • 37 SAMOOBSLUHA Za Sokolovnou otevřena 7.11.1973
  foto z roku 1976

  Zpracoval: J.J., aktualizace: 3/ 2019


  ZDROJE:
  Obecní kronika
  MČ Praha-Suchdol
  SOkA Praha-západ
  pamětníci
  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019