Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

INSTALATÉR

Hotovec Jaroslav 1967
málo informací
Lepeška ??? 1984
málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
Pamětníci

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020