Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

HOLIČSTVÍ, KADEŘNICTVÍ
Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937

Kleiner Alois Roztocká č.p.121
(dnes K Roztokům)
od roku 1933
Bříško Antonín Národní 91
(dnes Suchdolská)
od roku 1939
foto z roku 1943
Doleček Václav U rybníčka č.p.333- pod školou
(dnes Pod rybníčkem)
od roku 1923
Nedbal František Kamýcká ulice č.p.131 od roku 1935
Lanc Josef č.p.496,dnes Brandejsovo n. (1939-44) foto
jméno na pomníku
Hruška Karel Brandejsovo nám. č.p.496 (1938-45)
Suchdolská č.p.91 (1945-81)
Paměť Suchdola  vzpomíná M.Plassová
komentář
 • Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
  Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
  Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
  (Z.Kučerová)
 • Brožek Suchdolská 14 1948 - 1952

  Zpracoval: J.J.


  ZDROJE:
  Obecní kronika
  SOkA Praha-západ
  pamětníci

  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019