Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY


ELEKTRIKÁŘ

pan Khek Suchdolská 2 málo informací
Pohunek Antonín Lysolajská 14 málo informací
Brabec Josef Brandejsovo nám.č.p.433 od roku 1945

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
MČ Praha-Suchdol
pamětníciwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019