Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

CUKRÁŘ


Náhledy reklam použity z letáku z roku 1937
Marek Antonín K Roztokům č.p.91
později Suchdolská č.p.469
Pícha Karel K Roztokům č.p.91 od roku 1937
obchod, kde dříve byla Markova cukrárna
Paměť Suchdola
Hrudka Václav Brandejsovo nám. ("dům hrůzy") málo informací

Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ
pamětníci

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020