Titulek a menu

VÝSTAVBA— SOKOLOVNA


Stavěná v letech 1931-1934.
9.9.1934- slavnostní otevření.

Byla vystavena prací členů, kteří také zapůjčili peníze na výstavbu.


sokolovna v roce 1941
(foto poskytl. Martin Černý)

1947-48- přistaveno jeviště, šatny, příslušenství.
1951-1952- rekontrukce sokolovny.
1958-1959- probíhá další rekonstrukce.


FOTOGALERIE:
fotogalerie—otevření sokolovny

ZDROJE:
obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020