Titulek a menu

VÝSTAVBA—POŠTA, TELEFONFormani, kresba Václava Puchty v obecní kronice (1953)

Dříve vozili poštu formani.
"Poštovní úřad" na Suchdole byl na Chumberku.

S rozvojem obchodů a živností se stala naléhavější potřeba zřízení pošty a telefonního připojení.
Na poštu museli obyvatelé do Podbaby nebo Roztok (zde pošta zřízena v roce 1859).
Poštu z Roztok nosil dlouho pan Šubrt.

Adresa na Suchdol:
Suchdol u Prahy, pošta Roztoky u Prahy


 • ukázka
  pohlednice od Josefa France

  18.5.1931- obec podala žádost o zřízení pošty.
  Obec ale nesouhlasila s podmínkami pro zřízení.    úřední dopis  z 30.12.1932

  Jednání se dlouho vleklo.
  7.12.1932- povolena subvence na zřízení telefonní přípojky.
  povolení subvence   z 10.12.1932
  urgence splnění podmínek  z 4.10.1933

  1936- zavedení telefonního vedení z centrály na Letné na obecní úřad.

  2.11.1942- zahájení provozu poštovního úřadu v nedostavěném Obecním domu.


  Zpracoval: J.J. 3/ 2017

  ZDROJE:
  obecní kronika
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

 • Licence Creative Commons