Titulek a menu

VÝSTAVBA—OBECNÍ DŮM


1940- obec kupuje pozemnky.

Stavba byla projektována na budoucím kruhovém náměstí.
Původně zde měl být postaven římsko-katolický kostel. Dnešní Internacionální ulice se proto jmenovala Kostelní.

V přízemí se počítalo se zřízením pošty.

7.5.1941- zahájení výstavby obecního domu.
Přes všeobecný zákaz staveb stavba pokračovala bez povolení, aby se zajistilo zajištění budovy před vlivy počasí.

2.11.1942- zahájení provozu poštovního úřadu.

Budova zůstala nedostavěna do podzimu 1944.

1944-1945- po dohodě s německou Todtovou pracovní organizací budova zabrána a zřízen lazaret.
Zavázala se, že v případě vrácení budovy zaplatí náklady na přestavbu do původního stavu. Což později učinila.
Do lazaretu přišli sloužit maďarští lékaři.

V květnu 1945 byl lazaret využit pro raněné v době povstání.

1945- v 1.patře zřízen obecní úřad.
19.2.1946- do 2.patra se přestěhoval zbytek měšťanské školy z Lysolaj.
1947- přistavěna hasičská zbrojnice.
1948- zřízena lékárna.
V podzemí zřízena knihovna.

Od 1.1.1950 bylo nařízeno, že všechny sňatky se musí uzavírat na místním národním výboru. Zřízena svatební místnost.
První sňatek zde uzavřeli Alois Fuchs a Jaroslava Kutilová. Obřad vykonal předseda MNV Václav Matyásko.


FOTOGALERIE:
fotogalerie výstavby

ZDROJE:
obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

  • Licence Creative Commons