Titulek a menu

VÝSTAVBA—NOVÝ SUCHDOL


V roce 1911 vydán nový zastavovací plán.

Počítal s výstavbou obce, typu zahradní čtvrti, směrem k Roztockému háji.

Byly vytýčeny ulice:
   Nad dolíkama
   Třebízského  (dnes Stržná)
   Roztocká  (dnes K Roztokům)
   Tyršova  (dnes Novosuchdolská)

Do začátku 1.sv.války se tato část obce značně rozrostla.


ZDROJE:
obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

  • Licence Creative Commons