Titulek a menu

VÝSTAVBA—KANALIZACE


V době války firma ing.V.Říha vypracovala projekt pro část Budovec a Výhledy.

Přes veškerá povolení ke stavbě ale nedošlo. Pro zákrok Němce A.Kohlwecka, který nechtěl, aby stavbu prováděla určená firma (A.Vavrouš).

V roce 1943 byla ještě zřízena kanalizace z obecní školy.

Potom přišel zákaz staveb.


ZDROJE:
obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020