Titulek a menu

VÝSTAVBA—ELEKTRIFIKCE


1928—zastupitelstvo se usneslo vyřešit mimo jiné elektrifikovat celou obec.

5. 3. 1930—obec uzavírá smlouvu s Elektrickými podniky hl.m.Prahy o elektrifikaci obce.

10. května 1930 —zakupuje obec od manželů Kalových pozemek č.k.231 o ploše 20,25 m2 na stavbu transformační stanice
(22 000 V/380 - 200 kVA).

1. 12. 1930—trafostanice byla dokončena .

1931—žárovky se rozsvítily.

1957—zřízena nová trafostanice na Budovci.


ZDROJE:
obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020