Titulek a menu

ROZVOJ OBCE—DOPRAVA


1931- v Suchdole začal jezdit první autobus .
Provozovala jej soukromá firma A.Šebestiána. Byly to dva modré autobusy, které jezdily tehdy od restaurace V ráji až na Letnou k vodárně.

1932- atobusovou dopravu převzala pražská obec.
Byla označena písmenem G.

1937- v tomto roce je vystřídaly červené autobusy Dopravního podniku hl.m.Prahy.
Byly označovány písmenem R.
Po vybudování konečné stanice tramvají č.7 a 18 v Dejvicích-Podbabě, jezdil autobus sem.

  mapa- veřejné dopravní prostředky hl.m.Prahy, 1941
  mapa- městské podniky pražské, stanice a pásma, 19424.11.1951- otevřena autobusová linka od akcízu ke škole. Oprava silnice byla provedena brigádnickou prací 500 občanů.


1957- zřízeno obratiště autobusů u osmidomků na Výhledech.
zpráva v Suchdolských novinách  (výstřižek ze SN 2/ 1958, str. 5)1.9.1966- zřízena druhá autobusová linka 147. Jezdila po Kamýcké na Výhledy (Na Chumberk).

1976- z důvodu zvýšené dopravy studentů na vysokou školu, dochází k překřížení linek 107 a 147.


Dopravní smyčka u hotelu Internacionál.

8
(foto B. Beránek)
Autobus u rozestavěného
hotelu Internacionál, 1953
.
9
(foto M. Křehlík, atchiv DPP)
Bývalé náměstí Družby
Tramvajová smyčka byla v provozu
v letech 1947-2011
10
(foto J. Beneš)
Tramvajová smyčka, 2010
.
.


Zpracoval: J. J. , 4/ 2015, aktualizace: 7/ 2019


ZDROJE:
obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

FOTOGALERIE:
autobusové garáže Dejvice, 1930-32

  • Licence Creative Commons