Titulek a menu

VÝSTAVBA—BUDOVECPro výstavbu Suchdola měla rozhodující vliv pozemková reforma, která proběhla v letech 1922- 1925.
Bylo rozděleno asi 50 ha půdy na 70 stavebních patce a 73 políček.
Toto byl základ, pro založení nové čtvrti.

Pro časté dohady o pozemky se této lokalitě začalo říkat Na rafandě.

Později, na návrh radního Václava Žiliny, obecní zastupitelstvo pojmenovalo tuto čtvrt Budovec.

27.7.1927 uspořádal podpůrný spolek Rovnost oslavu.
Řecníkem byl pozdější kronikář Tomáš Pfefrček.


Datum je rok přidělení popisného čísla stavebním úřadem.

1923
1. stavbou byla budova v Kamýcké ulici č.p.126 - akcíz, budova Správy ministerstva financí.
2. stavba č.p. 141, Lysolajská, Hynek Krejčí.
3. stavba č.p. 131, Kamýcká , hostinec Ludvíka Kopřivy.
dále:
4. č.p. 139, Lysolajská, stavitel Přibyl
4. č.p. 158, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Votava

(foto poskytl V.Kodeš)
vpravo budova akcízu v roce 19231924
č.p. 145, Kamýcká, p.Černoch, první obchod s potravinami
č.p. 150, Budovcova, p.Torn
č.p. 159, Lysolajská, p.Šulc
č.p. 162, Lysolajská, p.Fuchs1925
č.p. 137, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Matuška
č.p. 152, Budovcova, p.Toula
č.p. 155, Koněvova (dnes Gagarinova), pí.Kotěrová
č.p. 156, Budovcova, p.Kotěra
č.p. 157, Koněvova (dnes Gagarinova), p. Palas
č.p. 164, Bodovcova, p. Stoula


 • (foto poskytla A.Skálová)
  č.p. 155, Budovcova-Koněvova, paní Kotěrová
  také komentáře k foto

 • (foto poskytl Fr.Černý)
  ulice Lysolajská v roce 1925


  Zpracoval: J.J., 3/ 2017


  ZDROJE:
  obecní kronika
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

 • Licence Creative Commons