Titulek a menu

ROK 1948


Ve volbách v srpnu 1946 dostali v Suchdole komunisté 52 % hlasů.

To má vliv na zastoupení v MNV.

Koncem roku 1947 dochází i mezi suchdolskými politickými stranami k ostrým střetům.
Kam bude směřovat vývoj republiky ? Sovětský svaz vs demokracie ?
viz Košický vládní program


27.2.1948 se utvořil v obci Akční národní výbor (AV). (Předseda Jan Brejla).

Ten se začíná zbavovat nepohodlných lidí.

Všech funkcí v zastupitelstvu byli zbaveni příslušníci Československé strany národně socialistické.
Museli ihned odtranit veškerá oznámení ve svých vývěsních skříňkách.
Bylo jim zabaveno auto.
AV požádal dále o úplnou likvidaci Československé strany národně socialistické.

Ze zastupitelstva byli odvoláni též člen Čsl.strany sociálně demokratické a Čsl.strany lidové.

Bylo doplněno členy KSČ.

AV nařídil bytové komisi, aby do 48 hodin obsadil všechny nadměrné byty v obci.


www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020