Titulek a menu

SRPEN 1968-ZAČÁTEK OKUPACE


"Pražské jaro" nemělo dlouhé trvání.

     
(foto poskytla J.Macháčková)

Škola před srpnem 1968


20. a 21. srpna 1968 vstoupily na území našeho státu vojska waršavské smlouvy.

V Suchdole, který je poblíž letiště, byli lidé od 23.hodiny buzeni nepřetržitým hukotem letadel.
Později sledovali těžká vojenská vozidla projíždějící obcí.

Začala dlouhotrvající sovětská okupace.


V Suchdole nepřetržitě zasedala rada MNV i výbor KSČ.
Lidé si dělali zásoby, vázne doprava, začíná nedostek potravin.

V Suchdole vojska nebyla.

Ale na Kozích hřbetech obsadila malá skupina sovětských vojáků naváděcí zařízení vysílací stanice letiště.
Pod vodojemy naší vodárny byla větší část útvaru ve stanech.
Usadili se i v Roztockém háji.

Po sjednání dočasného pobytu vojsk vojáci ze Suchdola odešli.

Předsedou MNV zůstává Antonín Cihlář.

Ze školy je odstraněna pěticípá hvězda.
Pomalován pomník Rudoarmějců.


Nebezpečná událost.

Na škole vyvěšena československá vlajka. Přilétá ruský vrtulník a snaží se vlajku sestřelit.
Jedna kulka prolétá oknem na chodbě a zanechává rýhu ve schodišti. Je zde dodnes.

O této události se zachovali vzácné dokumenty:

Vzpomínka paní M.Borýskové na paní učitelku Janu Buriánovou:

"Ohledně paní učitelky – to je jasné. Tahle žena mi nikdy nevymizela z mysli. Doufám, že je ještě na živu, aby si mohla zpětně uvědomit, co nám tenkrát dala. Přikládám přepis jejího dopisu, kterým reagovala v březnu 90 na můj děkovný dopis."

Děkovný dopis
Fotografie prostřeleného okna


Pokusy o oživení Sokola a Junáka končí nezdarem.

V říjnu vysazena Lípa svobody. Všichni cítili tento akt jako snahu o svobodu.


Zpracoval J.J., 2015

  • Licence Creative Commons