Titulek a menu

VYPLENĚNÍ SUCHDOLA ŠVÉDY ( 1648 )

zpět-události      


Po vítězství v Praze ( 25.července 1648) se jedna s kohort (asi 500 mužů) Švédů vydala i na Suchdol.

Vyplenila jej a zcela vypálila. Obyvatelé se museli zachánit útěkem ( vyplenili také Horoměřice a Únětice).

Nečekaně se ale přiblížila švadrona (jezdecký oddíl asi 100 mužů) císařských rejtarů a napadla Švédy. Boj se udál v místě mezi dnešní zahradou Kouteckých a zahrádkovou kolonií ("Na rybářce"). Padlo mnoho vojáků.

Byly vykopány tři hromadné hroby, asi 10 m dlouhých. V místě nad dnešním Alšovým památníkem. Byl vztyčen dřevený kříž.
Později (asi 1925) byl pozdějším starostou, Václavem Kouteckým (starostou 1927-28), nahrazen křížem železným.

1  
(kresba v obec.kronice)
Původní podoba křížku
2  
(foto poskytl. B.Sommer)
Původní umístění křížku zachyceno na této pohlednici
3  
(orientační plán hl.m. Prahy s okolím (1938))
Poloha křížku na mapě z roku 1938V roce 1892 byly hroby otevřeny na popud Mudr. Čeňka Rýznera (lékař, archeolog).

Ostatky přeneseny na únětický hřbitov. Dodnes se neví, kde byly uloženy.

4  

Mudr Čeněk Rýzner
životopis Mudr Čeňka Rýznera
(použito z roztockého měsíčníku Odraz 05-2006)

5  

(použito z roztockého měsíčníku Odraz 11-2006)
Č. Rýzner s manželkou(foto poskytl L. Laška)

Dřevěný kříž byl přenesen před dům čp. 91 (foto - roh Suchdolské a K Roztokům).
Říkalo se tomuto místu " U kříže", "U křížku".

Z důvodu úprav komunikace pro zřízení autobusové linky byl železný kříž hozen do šrotu !!!


situace bitvy se ŠvédyZpracoval J.J., 8/ 2014, aktualizace: 2/ 2019


ZDROJE:
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964

  • Licence Creative Commons