Titulek a menu
MENU

VYPLENĚNÍ SUCHDOLA ŠVÉDY ( 1648 )

zpět-události      


Po vítězství v Praze ( 25.července 1648) se jedna s kohort (asi 500 mužů) Švédů vydala i na Suchdol.

Vyplenila jej a zcela vypálila. Obyvatelé se museli zachánit útěkem ( vyplenili také Horoměřice a Unětice).

Nečekaně se ale přiblížila švadrona (jezdecký oddíl asi 100 mužů) císařských rejtarů a napadla Švédy. Boj se udál v místě mezi dnešní zahradou Kouteckých a zahrádkovou kolonií ("Na rybářce"). Padlo mnoho vojáků.

Byly vykopány tři hromadné hroby, asi 10 m dlouhých. V místě nad dnešním Alšovým památníkem. Byl vztyčen dřevený kříž.


(kresba v obec.kronice)
původní podoba křížku
<
(foto poskytl. B.Sommer)
původní umístění křížku zachyceno na této pohledniciV roce 1892 byly hroby otevřeny na popud Mudr. Čeňka Rýznera (lékař, archeolog).

Mudr Čeněk Rýzner
životopis Mudr Čeňka Rýznera
(použito z roztockého měsíčníku Odraz 05-2006)

zvětšit
(použito z roztockého měsíčníku Odraz 11-2006)


Ostatky přeneseny na únětický hřbitov. Dnes se neví, kde byly uloženy.

(foto poskytl L. Laška)

Dřevěný kříž byl přenesen před dům čp. 91 (foto - roh Suchdolské a K Roztokům).
Říkalo se tomuto místu " U kříže", "U křížku".
Později (asi 1925) byl pozdějším starostou, Václavem Kouteckým (starostou 1927-28), nahrazen křížem železným.

Z důvodu úprav komunikace pro zřízení autobusové linky byl železný kříž hozen do šrotu !!!


situace bitvy se ŠvédyZpracoval J.J., 8/ 2014


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce. Vl.Laštovka, 1999.

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019