Titulek a menu

OKUPACE 1938-1945


23.9.1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace.
V tomto dni suchdolské obecní zastupitelstvo zaslalo přípis prezidentu dr.E.Benešovi , ve kterém jej ujistilo, že se může na celý národ spolehnout.

100 suchdolských občanů nastoupilo vojenskou službu.

Ze Sudet přišlo do Suchdola 27 českých rodin- 63 občanů.

Byly rozpuštěny politické strany.
Vytvořily se dvě strany: Národní strana práce (předseda Josef Trojan) a Strana národní jednoty (předseda Jan Blažek).

V noci ze 14. března na 15. března 1939došlo k hromadnému zatýkání nejvýznamějších představitelů českého národa.

Také i na Suchdole. Gestapo na vše nestačilo, tak použilo české četnictvo.
To mělo tajnou instrukci včas upozorňovat ohrožené osoby ještě před příchodem Němců.
Tak 14 příslušníků KSČ dostalo 14.3.1939 předvolání na četnickou stanici.
Strážmistr Ladislav Procházka je upozornil, že budou předvedeni do Prahy k výslechu. Proto aby zničili, vše, co by je mohlo poškodit.
Všichni vyslýchaní se za dva až šest týdnů vrátili domů.


V roce 1941 musela obec příjmout do obecního zatupitelstva dva Němce.

Byli to:  dr.Karel Werba a Antonín Kollweck, který se stal náměstkem starosty.
Od 19.11.1941 se začalo úřadovat i v německém jazyce.
V únoru 1942 došlo k přejmenování 8 ulic. Jejich názvy byly podle německých osobností.
Tento stav se udržel až do února 1945.


V letech 1941-1943 se nastěhoval do obecné školy německý wermacht.

Školní pomůcky a nábytek byly uschovány u ochotných občanů.
Musely být hledány nouzové místnosti v místních hostincích (např. u Zemanů).
Ze školy Němci odešli v roce 1943 do Roztok.


Po zabrání školy se obecní úřad přestěhoval do hostince "V ráji".
Později do vily židovské rodiny Lehnertovy na Výhledech, která byla v roce 1943 odsunuta do koncentračního tábora.
Obecní úřad zde zůstal až do roku 1945


V roce 1942 byla rozpuštěna Československá obec legionářská.
Dva příslušníci z obce zaplatili zostřenou perzekuci životem - F.Taufer a V.Palas.


V době heydrichády—od 30. května 1942, Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že bude podepisován nesouhlas s atentátem na Heydricha.
S obavy perzekucí vůči Suchdolu.
Po revoluci se zjistilo, že gestapo mělo Suchdol červeně zakroužkován jako komunistické hnízdo určené k likvidaci.


V červenci 1944 přichází zákaz veškeré kulturní činnosti.


Odbojová činnost.

V Suchdole se tisklo na cyklostylu ilegální Rudé právo.Místo tisku Rudého práva
Josef Huml, pozdější předseda MNV
(foto poskytla Z.Kučerová)


Pomáhalo se rozšiřovat i jiné časopisy, např.časopis "V boj".    viz foto 1  viz foto 2.

K ilegální činnosti patřila i pomoc uprchlým sovětským válečným zajatcům. Bylo jich celkem 16.
Před koncem války uteklo z transportu na Suchdol 18 vězňů. Suchdolští jim pomohli k návratu domů.
Uvažovalo se o vytvoření útočné (partyzánské ) skupiny. K větším akcím ale nedošlo.

Mnoho občanů Suchdola přechovávalo běžence.

  
rodina Balounova s dvěma uprchlími ruskými vězni
(foto poskytla Z.Kučerová)


ZDROJE:
Suchdolská kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, V.Laštovka, 1999
Příspěvky pamětníků, potomků zúčastěných

DOKUMENTY:
Okupace 1939-45

FOTOGALERIE:
Transport smrti 29.4.1945-Roztoky

  • Licence Creative Commons