Historie Suchdola- seznam učitelů

A B C Č D F G H CH J K L M N P R S Š T U V W Z Ž    NAHORU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

A

Adamcová Marie
rozená Vyzisková
* 6.3.1917
učitelka na nižším stupni
na škole od 1.9.1961
foto z roku 1964

Arendarčiková Jiřina nastoupila 1.9.1981
jako ředitelka školy do 30.8.1988 (důchod)
foto z roku 1983
foto není Anderlová Lenka málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

B


Babůrková Marie. * 26.5.1914
na škole od 1.2.1948 do 30.6.1973 (důchod)
foto z roku 1967

Babická Marie
rozená Jandová
foto z roku 1960
def.učitelka, na škole od 3.9.1943
po nemoci opět nastupuje
od 31.1.1948 do roku 1971 (důchod)

Babický Josef na škole od 3.9.1943 do 30.9.1957
(od 1.10.1957 přeložen do Lysolaj)
foto není Bolehovská Božena pův.učitelka mateř.školky
na škole od 15.10.1945 do 17.1.1946
Babická Růžena na škole od 17.1.1946 do 31.6.1971 (důchod)
foto z roku 1962
Burešová Žofie učitelka matematiky
na škole od 8.10.1952 do 1954
foto není Baštářová Libuše na škole od 1.9.1953 do 1954
(přeložena do Lysolaj)
Benedikt Jaromír učitel, na škole od 1940
13.11.1942 na vl.žádost odchází do Prahy

foto není Bartoňová Jindřiška učitelka hudební výchovy a čes.jazyka
na škole od 1954

Bartošová Helena
rozená Polednová
* 19.3.1926
na škole od 1.9.1958
od 1.9.1975 zástupce ředitele školy
foto není Bulgaková Anna učitelka ruštiny
na škole od 1.9.1962
Buriánová Jana * 1932
na škole od 1.9.1963
článek  A.Skálové v SL č.2/ 2008)
Borová Olga na škole od 1.9.1974
foto není Brunová Věra učitelka chemie, na škole od 1985
foto není Bludská Jitka na škole od 1986
foto není Bočan J. na škole od 1.3.1989
Blahnová Marcela na škole od roku 1989
foto není Babka Martin málo informací
foto není Babková Ivana málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

C


Cirkl Josef na škole od 1.9.1953

Cihlářová Bronislava na škole od 1.9.1953
od 1.3.1977 zástupce ředitele školy
do 1986 (důchod)
foto není
Cibochová Zdenka na škole od 1986
jako důchodkyně-zástup v 3.A


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

Č


Čechová Anna
rozená Svačinová
* 28.5.1915
na škole od 2.9.1946 do 30.6.1973 (důchod)
foto z roku 1956
Částková Jaroslava * 1920
učitelka na nižším stupni
na škole od 1.9.1960 do 30.8.1961
foto není Čeplová Věra na škole od 1.9.1969
Čadek Jan na škole od 1987
foto není Čurda Jiří málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

DDolejší Helena
vdaná Svěráková
* 10.12.1923
na škole od 1.12.1942
od listopadu 1947 přestupuje na měšť.školu
skládá text školní hymny
foto není
David Jan na škole od 3.9.1943
20.9.1945 odchází na pobočku
měšť.školy v Lysolajích
foto není
Doubrava Josef * 21.2.1916
na škole od 1.9.1947
foto není Dvořák Jan vyučuje řím.kar. náboženství
na škole od 1953
Drncová Věra
provdaná Zedková
* 22.8.1940
učitelka na 2.stupni (také zeměpis)
na škole od 1.9.1959
foto z roku 1960

Douchová Eva na škole od 1.9.1973
od 1.9.1990 zástupce řed.školy
foto z roku 1995
foto není Dunovská na škole od 1.9.1978
foto není Drncovcová Jana na škole od 20.3.1984
Dráčová Nina na škole od roku 1989
učitelka výtvarné výchovy
foto z roku 1994
foto není Doubková Magda málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

F

foto není
Fenclová Pavla vyučuje též v Uněticích a Statenicích
vedlejší učitelka ručních prací
na škole od r. 1931

Flanderka Hubert * 3.1.1903
zatímní učitel,na škole od 1937

Fleischhans Václav * 6.5.1906
učitel, na škole 1937-42

Fleischhansová Ludmila foto z roku 1939
foto není
Fenclová Pavla výpomocná učitelka
na škole od 10.10.1941
15.9.1945 sňatek s p.K.Babkou
foto není Froulíková Milada učitel praktikant, na škole od 1.6.1942

Figarová Nora na škole od 1.9.1964
foto není Fejfarová Věra na škole od 1.9.1976


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

G

foto není
Geisslerová Lidmila * 14.4.1907
učitelka, na škole od 1935
foto není
Gregor Renald * 9.10.1914
učitel němčiny, praktikant
na škole 1935-36


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

H

foto není
Hynek Václav * 8.9.1901, Vůsí-Milevsko
působí v: Kunratice, Kyje, Kbely, Unětice
učitel, na suchdolské škole od r. 1931
od 1.2.1932 přeložen do Vel.Čičovic

Hlava Rudolf * 13.4.1911, Příkré u Semil
působil také v: Dobřichovice, Kbely
učitel, na škole od 1.9.1934
foto z roku 1935
foto není
Hodinářová Marie * 6.12.1915
na škole od 15.1. do 22.4.1937
foto není Hochmann Milan * 6.2.1912
učitel, na škole od 1937

Hynková Marie
rozená Holá
* 1.5.1909
učitelka ruštiny, na škole od 19.2.1946
od roku 1950 jako pěstounka
v místní mateřské školce
foto není Havrdová Ludmila 8.9.1913
od 1.10.1946 na měšťanské škole
foto není Haškovcová Dagmar * 25.5.1932
na škole od 1.9.1958 do ledna 1959
Herynková Ivana
rozená Buřičová
foto z roku 1960
foto není
Hořejší Marie * 13.12.1912
výpomoc.učitelka ručních prací
na škole od 1.10.1933
Hovadová Bohumila málo informací

Herclová Eva na škole od 1.9.1973 do 1977
potom od 1980 do 1986

Herešová Věra učitelka matematiky a fyziky
na škole od 1.3.1979
od 1.9.1988 ředitelka školy
foto z roku 1995
foto není Havlová na škole od ??? do 1980 (důchod)
Hamzová Jaroslava foto z roku 1977
foto není Hrubeš Josef * 1892
na škole od ledna 1959 do 30.8.1959
jako důchodce)
foto není
Horázová Ludmila na škole od 1987
foto není Hlaváčková Eva na škole od 1990
Hlásková Bohumila na škole od 1990
učitelka češtiny, angličtiny
foto z roku 1994
Hevák Michal foto z roku 1994
foto není Hospůdková málo informací
foto není Hošek Zdeněk málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

CH

foto není
Chalupníček Lubomír * 24.4.1913, Praha
působil také v: Modřany, Lipany
na škole od 1.2. do 1.5.1935
foto není Chocová Ludmila na škole od 1.3.1945
foto není Chloubová Zdeňka
rozená Neradová
* 28.5.1921
na škole od 19.2.1946
foto není Chalupský Jaroslav na škole od 1991 ???


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

J


Jarolímek Josef učitel katol.náboženství-farář
na škole od r. 1931

Janáková Eva učitelka českého jazyka těl.výchovy
na škole od 1.9.1985
foto z roku 1988
foto není Jílková Alena na škole od 1987 ???
foto není Jarkovská Marie na škole od 1990 ???
foto není Jonášová Jana málo informací
foto není Jandová Dagmar na škole od 1.9.1978 do 1979
foto není Janovská Marika málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

K

foto není
Kašík Jaroslav * 16.11.1911, Lipnice n.Sázavou
učitel, na škole od r. 1931

Kryštůfková Anna * 19.12.1906, Žebrák   + červenec 1977
působila ve škole v Uněticích
učitelka, na škole od r. 1931 až do 1.8.1963
(důchod)
foto z roku 1934
foto není
Krausová Jiřina vedlejší učitelka českobratrského náboženství
na škole od r. 1931
foto není
Kolářová Růžena * 20.4.1906, Velký Bor
působila také v: Hobšovice, Malíkovice, Hnidousy, Motyčín.
učitelka, na škole od 15.2.1934
foto není
Kupka František * 22.5.1899, Stará Huť
působil také v: Příbram, Břevnov, Liboc,
Tuchoměřice, Kbely, Ruzyň
učitel, na škole od 1.9.1934 do 1.2.1935
foto není
Kreisinger Josef * 31.5.1907
na škole od 1.9.1936 do 1.4.1937

Kamelský Václav * 30.5.1914   + 30.7.1972
učitel, na škole od 1.9.1938
od 19.2.1946 na měšťanské škole

foto 1   (poskytl Jan Kamelský)
foto 2   (poskytl Jan Kamelský)

foto není Kalivoda Karel * 18.1.1917
učitel praktikant
na škole od 1.9. do 18.10.1938
foto není
Krása Antonín * 23.2.1917
učitel, na škole od 16.2.1939

Kraml Karel * 5.5.1913
učitel, na škole od 5.5.1939
od 1.9.1945 na měšťanské škole
od 1.9.1964 zástupce ředitele školy
30.6.1975 do důchodu, učí ale dále těl.výchovu
foto z roku 1957
foto není
Kubík Antonín výpom. učitel
na škole od 1.4. do 1.9.1942
foto není Korotvičková Libuše výpom.učitel
na škole od 16.9.1942
foto není Knejflová Helena * 7.4.1924
na škole od 8.6.1945
foto není
Kulíková Věra učitelka domácích nauk
na škole od 16.3.1946
Krejzar Alois kaplan,vyučuje řím.kat. náboženství
na škole od 2.9.1946 do 1954
foto z roku 1947
foto není
Krejčíková Marie * 1.6.1905
na škole od 1.9.1947 do 15.11.1949
(rozvázán služeb.poměr)
Kadlec Oldřich učitel zeměpisu a hudební výchovy
na škole od 1.9.1954 do 30.8.1958
(přeložen do Nebušic)
Knittlová Marie na škole od 1.9.1954 do roku 30.8.1958
(důchod)
foto z roku 1957
Kadlečková Marie
rozená Hrodková
* 6.2.1929
na škole od 1.10.1957 do 1959
foto není Kozáková Lidmila na škole od 15.11.1958 do 30.8.1960
(na vlastní žádost)
foto není Kavalírová Alena * 1937
učitelka na vyšším stupni
na škole od 1.9.1960 do 30.8.1961

Konětopská M. na škole od 1.9.1964 do 30.8.1974
členka pěveckého sboru učitelů
foto z roku 1968

Kučera Miroslav učitel zeměpisu, přírodopisu, tělocviku
na škole od 4.8.1966
foto není Kolín Milan ing učitel chemie, na škole od 1.9.1970
foto není Kauerová Jana na škole od roku 1972
učitelka ruštiny
foto není Kotík Jan učitel matematiky a fyziky
na škole 1.9.1978 do 28.2.1979
foto není Klimešová Věra na škole od 1987 ???
foto není Kartusová Jitka na škole od 1988 ???
Kulhavá Ilona na škole od 1990 ???
foto z roku 1991

Klempířová Otýlie na škole od 1990 ???
foto z roku 1994
foto není Kratochvíl Filip na škole od 1990 ???

Kubatschová Jitka na škole od 1990
foto z roku 1990

Klausová Jana na škole 1993- 96
učitelka hud.výchovy, těl.výchovy
foto z roku 1994
foto není Křesťanová Dana málo informací
foto není Kristinová Sabina málo informací
foto není Kejmarová Marie málo informací
foto není Koutská Martina málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

L

foto není
Lepaříková Frant. učitelka náboženství
foto není
Ledvinková Milada * 27.2.1914, České Budějovice
jako výpomoc.učitelka
na škole od 1.3.1934
foto není
Lanz Karel * 28.1.1917
učitel, na škole od 1.9.1938
foto není
Ledvinková Božena
rozená Hrubá
* 19.11.1919
od 1.9.1945 na měšťanské škole
na obec.škole od 1.9.1947
foto není
Lažanský Antonín na škole od 4.4.1949
Lenertová Pavla na škole od 1991 ???
Lukášová Danuše málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

M


Morávek Jaromír * 17.8.1906 v Praze
působil v: Dešenice, Uherce na Šumavě, Unětice
na suchdolské škole od r. 1931


Miková Karla
rozená Brejchová
* 6.10.1917
na škole od 1936
družina
foto z roku 1950

Mařanová Štěpa foto z roku 1939
foto není Mikyšková Libuše výpomoc.učitel, na škole od 16.9.1942

Macháček Václav na škole od 1.10.1942 do 30.6.1981 (důchod)
od 1.3.1947 přestupuje na měšť.školu Lysolaje
od 15.12.1955 zástupce ředitele školy v Suchdole
od 1.8.1964 ředitel školy
v roce 1974 vyznamenán tiulem "Zasloužilý učitel"

Macháčková Jiřina
rozená Smržová
učitelka, na škole od 12.5.1942 do 1980
foto z roku 1958

Mika Josef * 12.1.1914
od 8.2.1947 přestupuje na měšť.školu
od 15.12.1955 přeložen do Lysolaj
foto z roku 1941
foto není
Marhounková Růžena * 19.10.1917
na škole od 1.9.1946 do 1.2.1947
(přeložena do Ruzyně)
foto není
Mádlová Marie
rozená Bobková
* 5.7.1914
na škole od 15.12.1946 do 15.2.1947
Malcová Hana
rozená Adamcová
* 3.5.1931
na škole od 1.9.1955 do 1966
(odešla do Písku)
foto z roku 1957
Matysová Antonie na škole od 4.11.1958 do 30.8.1961
(přeložena do Lysolaj)
foto není Melková H. na škole od 1.9.1964 do 30.6.1968

Matějková Alena přešla z mateřské školy
na škole od 1.9.1971
foto z roku 1975
foto není Musilová na škole od 1979 ???
foto není Mráz F. učitel matematiky a zeměpisu
na škole od 1980 do 30.6.1981
(odstěhování)
Mikolášová Jaroslava na škole od roku 1986
foto není Martínková Alena málo informací
foto není Majerová Stanislava málo informací
foto není Melnická Helena málo informací
foto není Miškovcová Marie málo informací
foto není Mlynková Beata málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

N

foto není
Nedvědová Marie * 28.1910 v Praze
od 1930 učitelka němčiny, Kravaře
učitelka na suchdolské škole od r. 1931
foto není
Novák Vladimír * 7.1.1914, Sušice
působil v: Štěchovice, Roztoky
učitel, na škole od 1.1. do 30.4.1933

Nezbeda Jan * 7.8.1905
učitel, na škole od 1935
Náprstková Jitka prof. * 12.12.1925
na škole od 1.9.1951 do 6.10.1952
(Vysoké účení technické)
foto není Němcová Jitka na škole od 1.9.1968
foto není Nožičková ??? družina
foto není Nováček Jan na škole od 1987 ???
Neklanová Marie na škole od 16.10.1989
foto z roku 1989
foto není Naďová Jarmila málo informací
foto není Novotná Jarmila málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

P


Pergtold Karel * 14.7.1899, Kutná hora   + 9.8.1973
působil v: Chabařovice, Duchcov,
Př.Kopanina, Středukluky, Libčice
od 1931 jako první řídící učitel školy v Suchdole

člen "Pěveckého sdružení pražských učitelů"

dopis p.Novákovi

foto není
Prošková Ludmila vedlejší učitelka čsl. náboženství
na škole od r. 1931
foto není
Pikousová Lidmila * 22.10.1908, Újezdec u Strakonic
působila v: Soběšice, Bukonice, Velhartice,
Chotěšov, Ruzyň, od 1931 Suchdol
od 1.10.1932 přeložena do Čakovic
foto není
Poláková Helena * 30.8.1909, Zbečno u Rakovníka
učitelka, na škole od r. 1932

Pokorný Karel * 5.12.1911
působil také ve Stodůlkách
učitel, na škole od 1.9.1933
foto není
Pazderník Václav * 31.7.1914
učitel, na škole od 1.9.1938

Pekárková Josefa
rozená Vlachová
* 3.8.1914
na škole od 1941
potom ještě od 9.4. do 28.4.1947
potom ještě na škole a 1970 odešla do důchodu
foto není Prchalová Oldřiška * 6.5.1914
na škole od 1941

Pešková Olga * 14.1.1926
učitelka, na škole od 2.9. do 24.10.1946
(přeložena do Zákolan)
opět na škole od 1.9.1947
foto z roku 1949
foto není Pařízková Františka * 22.4.1917
na škole od 2.9. do 23.9.1946
foto není
Petržilka Rudolf na škole od 23.4.1949

Papežová Miluše * 27.11.1927
na škole od 1.9.1953 do 31.7.1955
od 1.9.1959 do 30.8.1962 vychovatelka v družině mládeže
od 1.9.1962 učitelka na nižším stupni
1.12.1982 odchází do důchodu

Papež Radovan foto z roku 1966
* 7.1. 1927 v Praze     + 3.1. 2013
na škole od 1.9.1955
viz Osobnosti
Pfeffer František *.15.11.1915 + 28.3.1969
na škole od 1.9.1960
foto není Pflegerová na škole od 1.5.1965

Pavlíčková Vilemína na škole od 1.9.1970
foto z roku 1981

Pretlová Hana na škole od 1.9.1973
foto z roku 1994
foto není Prosová J. učitelka přírodopisu, na škole od 1980
foto není Panovská Zdeňka učitelka chemie, na škole od 1.9.1984
foto není Pečená Marcela na škole od 1988 ???
foto není Pláničková Irena málo informací
foto není Petrlík Jan málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

R

foto není
Ratajová Marta * 28.6.1907, Nové Benátky
přírodověd.fakulta KU, státní konzervatoř hudby,
pedadogická fakulta
začíná jako výpomocná učitelka od r. 1931
Rob František * 6.9.1914
učitel, na škole od 1941

Rusý Karel * 11.3.1904.    + 22.7.1969
ředitel školy od 19.2.1946 do 30.6.1964
(důchod)
píše školní kroniku
foto z roku 1967
foto není Rolencová
rozená Žbánková
* 8.6.1924
na střední škole od 1.9.1950 do roku 1955

Rodová Milada
rozená Nováčková
* 21.11.1930
učitelka na vyšším stupni
na škole od 1.9.1962
foto není Rusová Miluše
rozená Kýhosová
* 12.10.1933
učitelka na vyšším stupni
na škole od 1.9.1962
foto není Radová Monika málo informací
foto není Ratajíková Jana málo informací
foto není Růžička Martin málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

S

foto není
Soukupová Marta výpomocná učitelka katol.náboženství, na škole od r. 1931
foto není
Stýblová Antonie * 12.1.1908, Místek na Moravě
působila v: Chodov, Řeporyje, Unětice
učitelka, na suchdolské škole od r. 1932

Soukup Vladislav * 16.10.1904    + 20.3.1991
učitel, na obecní škole od 1.3.1939
od 19.2.1946 na měšťanské škole
do roku 1955 (přechází do Prahy)

viz také Paměť Suchdola

Staněk Václav učitel kreslení, na škole od 25.3.1942 do 1.6.1942
odešel do Ruzyně
Sadílková Helena
rozená Tůmová
výpomoc. učitel
na škole od 16.4.1942 do 1.3.1945
na vlastní žádost přeložena do Prahy
foto z roku 1942
foto není Servus P. katecheta, na škole od 1.10.1945
foto není Semerádová Jaroslava pův.učitelka mateř.školky
na škole od 15.10. do 1.12.1945

Stehlíková Stanislava
rozená Bartošová
* 26.2.1938
učitelka na vyšším stupni
na škole od 1.9.1961
foto z roku 1978
Sládková D. učitelka na nižším stupni
na škole od 1.9.1964
foto není Svatošová na škole od 1.9.1964
foto není Smolíková na škole od roku 1965

Skalová Marie na škole od 1.9.1969
foto z roku 1969
foto není Schovánková J. učitelka zeměpisu a matematiky, na škole od 1978 do 1979
foto není Strnadová Svatoslava na škole od 1986 ???
Semmlerová Zuzana na škole od 1988 ???
foto z roku 1989
Stehno Bedřich foto z roku 1995
foto není Svobodová Klára málo informací
foto není Sedláčková Kateřina málo informací
foto není Suchá Sabina málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

Š

foto není
Švadlenková Bedřiška * 12.12.1910, Chrudim
působila v: Řepy, Panen.Břežany
učitelka, na škole od 1.1.1933
foto není
Šimák Jaroslav * 13.1.1912
působil také v Noutonicích, Stodůlkách
učitel, na škole od 1.9.1933
foto není
Štverák Jaroslav * 10.9.1912
působil také v Čakovicích
výpomocný učitel
v r.1934 přestupuje do Prahy

Šimanová Anna * 13.7.1899, Dolní Bukovsko
působila také v r. 1929-34 v Ďáblicích
učitelka, na škole od 1.9.1934
foto není
Šimková Anna * 1.5.1913, Příbram
působila také v: Líbeznice, Kyje,
Dol.Počernice, Radotín
na škole od 1.9.1934 do 28.6.1935

Šašková Anna * 20.3.1909
od 15.10.1945 na měšťanské škole
foto není
Šarovcová Růžena
rozená Mašková
* 19.5.1899
učitelka, na škole od 1.12.1946
foto není Šestáková Jiřina * 18.6.1928
učitelka na vyšším stupni
na škole od 1.9.1959
Štěpková Libuše * 1942
učitelka zeměpisu a matematiky
na škole od 1.9.1963

Šindelářová Marie na škole od 1.9.1971 do 1978
foto z roku 1976
foto není Šťastná Magdaléna málo informací
Ševčíková Blanka vedoucí školní družiny
vrchní vychovatelka
občas supluje
foto není Švecová Petra málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

T

Těšíková Julie učitelka čekatel,
na škole od 1.4.1942 do 21.6.1943
zvaná Sjouke Dijkster
krásně bruslila na kluzišti u sokolovny
foto není
Tomanová Jarmila
rozená Kupsová
* 31.5.1919
na škole od 10.1.1947 do 30.6.1977
(důchod)
foto není Tomášková Anna * 1903
na škole od ledna 1959 do 30.8.1959
foto není Tušerová Karla učitelka fyziky a matematiky,
na škole od 1965
foto není Tuhá Zdena na škole od 1.9.1982
foto není Taufmanová Zdeňka na škole od 1987 ???
foto není Tůmová na škole od 1.11.1988
foto není Tomandlová Dana na škole od 1991 ???
foto není Tvrdíková Vlasta málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

U

foto není
Urbanová Bohumila * 3.10.1915
výpomocná učitelka, naškole od 1938
foto není Urbánková Vlasta na škole od 1.5.1946
foto není Uhlíř na škole od 1988 ???


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

V


Vacková Helena * 3.1.1934
foto z roku 1961
učitelka čes.jazyka a hud.výchovy, na škole od 1.9.1956

setkání po 53 letech-roč. 1949 třída 9.A
paní učitelka v roce 2017

foto není
Valešová Kristina
vdaná Rohonová
* 4.7.1901
působila v: Mníšek, Zájezd, Lišnice,
Číšovice, Horoměřice, Zbraslav
učitelka, na suchdolské škole od r. 1932
v r. 1934 se vzdala uč.povolání
foto není
Valeš Václav * 20.9.1910, Mazelov
půsovil také v: Trnová, Vrané
učitel, na škole od 1.9.1934

Váňa Karel na škole od ???? do 15.12.1954
od 1.9.1953 zást.ředitele školy
foto není
Vášová Věra * 23.10.1908, Červ. Řečice
působila také v: Zbraslav, Roztoky
učitelka, na škole od 1.2.1935

Večerníková Šárka * 24.3.1910, Třeboň
působila v: Ďáblice, Libčice,
Ankara (Turecko), Ruzyň
učitelka, na suchdolské škole od 1.2.1932
foto z roku 1934
foto není
Volfová Eva
rozená Kameníková
* 28.8.1920
na škole od 1.12.1947 do 31.1.1948
Věneček Stanislav * 2.8.1927
na škole od 1.9.1958 do 31.8.1962 (přeložen do Prahy)
foto z roku 1960


Vovsová Marie
rozená Kejvalová
* 2.9.1920 + 8.9.2014
učitelka na nižším stupni
na škole učila již před rokem 1951,
na škole opět od 1.9.1961 do 30.9.1976
foto z roku 1959
článek A.Skálové v SL (2012)
foto není Vodáková Božena učitelka čes.jazyka, dějepisu, domácí nauky
na škole od 1.9.1966 do října 1968 (emigrace)

Voborníková Jarmila na škole od 1953 do 30.6.1984
foto není Vítková Alena na škole od listop.1985
foto není Vlková Ivana na škole od 1988 ???
Vlčková Jarmila učitelka chemie, foto z roku 1995
foto není Vítková Olga málo informací
foto není Vodičková J. od roku 1956 služebně přeložena
na osmiletku do Roztok
foto není Vodičková Hana málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

W

foto není Wankeová Kateřina málo informací


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

Z

foto není
Zálešáková Štěpana * 14.7.1905
učitelka, na škole od 1935
foto není Zapletal Michal ma škole od 1987 ???
foto není Zapletalová na škole od 2.1.1988
f Zanasková Alena na škole ve škol.roce 1988-89
foto není Zikmund Tomáš na škole od 1991 ???


ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SEZNAM UČITELŮ

Ž

foto není Žalud František * 9.8.1914, Dolní Beřkovice
působil také v: Klecany, Kbely
na škole od 1.3. do 1.5.1935

Žofková Irena na škole od 1.9.1988 jako zástupce ředitele školy
foto z roku 1995


viz také statistiky vč.třídních učitelů (1953-1975) a třídní učitelé 1975-1993

 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018